Rentesatser på lån og hvad du skal holde øje med

Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Typisk kunne en køber af et parti varer udstede en veksel til sælgeren mod at få udsat betalingen, for eksempel i tre måneder. Rentesatser på lån og hvad du skal holde øje med. Navnene og den præcise afgrænsning af de pengepolitiske instrumenter og ledende rentesatser varierer lidt fra land til land, da de ofte er bestemt af historiske årsager. Kuponrente/ Kontantrente Eff. Der findes dog også i andre lande pengepolitiske renter med et navn, der minder om - og somme tider på dansk oversættes som - diskontoen, uden at deres funktion svarer helt til den danske diskonto. Danmarks Nationalbank: Pengepolitik i Danmark. Typisk ændrer pengeinstitutterne deres rentesatser over for husholdninger og mindre virksomheder inden for få uger af, at Nationalbanken ændrer diskontoen. Hvis sælgeren ønskede at få penge for sit salg med det samme, kunne han sælge vekslen i sin bank. Den danske diskonto som fastsat af Nationalbanken har næppe nogen direkte parallel i andre lande. Renten herpå kaldes discount window interest rate eller somme tider blot discount rate. Diskontoen fortsatte imidlertid som officiel rentesats, men er blevet anvendt på forskellig vis i tidens løb. En veksel var et gældsbevis, som var meget brugt i erhvervslivet på dette tidspunkt. kr.  Kuponrente/ Kontantrente Eff. Sammenlign beregn forbrugslån online. Når diskontoen stadig eksisterer som en selvstændig officielt fastsat rentesats, skyldes det ikke mindst, at nogle love og reguleringskontrakter fortsat anvender diskontoen som referencerente. kr Kuponrente/ Kontantrente Eff.

Borbjerg Sparekasse Sparekassen

. Dermed blev Nationalbankens diskonto fra dette år til et pengepolitisk instrument, der fik indflydelse på den samlede pengemængde i omløb i samfundet. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Historisk er ordet og begrebet opstået i en periode, hvor en hovedopgave for bankerne bestod i at diskontere veksler. Banken tog sig betalt ved at købe vekslen til underkurs. Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der blev derfor behov for at styre bankens udstedelse af pengesedler. I USA er et af den amerikanske centralbank Federal Reserves instrumenter således det såkaldte discount window, som er en udlånsfacilitet til de amerikanske forretningsbanker. Tidligere har den haft en funktion som Nationalbankens vigtigste rente, men har i dag ikke nogen større direkte betydning. udgave, København: Danmarks Nationalbank. efterhånden stærkt reduceret.

Renter på dit SU-lån -

. århundrede blev Nationalbankens rolle som direkte formidler af kredit til erhvervslivet i form af vekseldiskontering mv

Kommentarer