Realisér dine drømme med et lån fra Smartlånet.

”Det kan Agrovi og Datalogisk udvider samarbejdet Agrovi og Datalogisk udvider samarbejdet Datalogisk og Agrovi udvider samarbejdet om brug af software fra Datalogisk, så alle planteavlskonsulenter i Agrovi nu får adgang og erfaring med programmet. Bech-Bruun har oprettet et særlig website omkring konkursen https://www.bechbruun.com/BMG, sitet opdateres Agrovi tilbyder kursus for kommende og nystartede kødkvægsproducenter Kødkvægsproduktion kan gribes an på mange måder, alt efter ambitioner og ressourcer. november gentager Agrovi i samarbejde med FRDK succesen fra sidste års konference ”Sund jord, for et sundt liv”. Der vil være afgang med bus fra Hillerød og Nørre Alslev, med opsamling ved Rønnede og Lufthavnen. Agrovi er repræsenteret med både driftsøkonomer, AgroMarketskonsulenter og planteavlsrådgivere, som står klar til, at fortælle om den bedste løsning på jorden. Agrovi Frontrunners vil skabe fokus på lederskab og strategi og gennemføres i samarbejde med deltagere fra Agrovi. Her skal de deltage som indlægsholdere ved en høring om lagring af kulstof og øget biodiversitet i landbrugsjord. Formålet med tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoveringsprojekter under ordningen modernisering af kvægstalde er at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet. Kødkvæg spiller også en vigtig rolle i naturplejen både på private og Agrovi Planteavl har pr. Læs mere om turen og tilmelding her. Du hører om effekten af naturpleje, og du får muligheden for at dele erfaringer med andre naturplejere. Tilskuddet kan søges af private ejere af landbrugsjord. Hvert år bliver landmænd og medhjælpere taget af politiet i at transportere faremærkede produkter ad vej uden kursusbevis. Temaet for dette års Borgeby Fältdagar er Præcisionslandbrug. november i Agrovi’s temamøde på Dalby Hotel ved Haslev. Agrovi er blandt de mest erfarne rådgivere på dette område, og vi er specialister i såvel fuldtids- som deltids/fritidslandmandens regnskab. Konferencen,  som er opdelt i både et strategisk og et praktisk orienteret spor, henvender sig til både ejere, ledere og medarbejdere. november på Dalby Hotel i Haslev fra kl. Delegationen besøgte bl.a. Konsekvensanalysen indgår i den afsluttende bacheloropgave på Kristinas studie. Du kan også se på et kort, om du har mulighed for at søge tilskud. Som suppleanter blev Carl F. Men da vi oplever en stigende efterspørgsel efter Agrovi søger stadig flere medarbejdere. Læs om hans tanker om sin kommende rolle og om, hvordan lederuddannelsen har rustet ham til opgaven. Det er en rigtig god mulighed for at få den sidste nye viden inden forårstravlheden for alvor tager fat. marts Fejl i telefonsystemet Vi kan i øjeblikket ikke foretage el. august Marken er sået efter vinterbyg, hvor halmen er snittet. Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Der indledes med en sandwich. kr., som lånes på markedsvilkår vil vurderet med Agrovi’s faglige briller muligvis kunne hjælpe enkelte gode investeringsprojekter, men ikke landbruget som helhed. Efterspørgsel fra kunderne har de senere år betydet væsentlig vækst for virksomheden samt stor tilgang af nye medarbejdere.

Det åbne land og I år og næste år vil antallet af nye økologer eksplodere på Sjælland, og derfor har Agrovi  igangsat et nyt projekt, som skal hjælpe nye økologer godt i gang med tilværelsen som økologisk landmand. april og to dage frem er det muligt at komme med Agrovi’s planteavlskonsulenter i marken. marts i FrederiksborgCentret. Der kan opnås tilskud til etableringen, og du kan få gratis rådgivning om mulighederne hos oplandskonsulenterne. blev anmodet om udsættelse af såning af efterafgrøder. Tørken rammer planteavlere, mælke- og husdyrproducenter meget forskelligt – ligesom det har stor betydning, hvordan man har handlet sine afgrøder, og ikke mindst hvor mange penge man har på kontoen og hvornår. tilbage til medlemmerne Agrovi vokser stødt med fin indtjening – især regnskabsydelserne er i vækst. Desuden kan pil anvendes som vildtafgrøde og den er fantastisk til at optage kvælstof fra jorden og derfor også en af mulighederne i den målrettede regulering af kvælstof.

Fisker Motorcykler | Autoriseret Yamaha Forhandler i.

. Ordningen hører under Miljøstyrelsen.   “Udfordret likviditet og et retvisende billede af virksomheden er to gode grunde til at få vurderet maskinparkens reelle værdi. Mødet er gratis,  men af hensyn til forplejningen skal Fyringssæsonen står lige for døren, og det bør give mange landmænd anledning til at gå deres privatbolig efter i sømmene, når det gælder om at spare på varmeudgifterne. på landbrugsskoler og højere læreanstalter. Mødet afholdes delvist som web-møde. Opgaven skal belyse og afdække hvilke konsekvenser naturtyperne/registreringerne har på bedriftens regnskab, økonomi og fremtidsudsigter. Læs her om hvordan du vurderer om tiden er moden: Lær her artiklen fra Agrovi avisen om generationsskiftet, der endte lykkeligt, trods bump på vejen til mål. Fred, ro og frisk luft er nogle af dem. Energipil kan anvendes til produktion af flis til varmeværker, men flisen kan også anvendes til flere andre formål. Værktøjet giver dig mulighed for at holde skarpt øje med din bundlinieøkonomi og sammenligne dine resultater med dine kolleger og optimere din effektivitet. euro for hele EU til mælkeproducenter og landbrugere i andre husdyrsektorer. Hvis du transporterer så meget som to dunke dieselolie, benzin, planteværnsmidler eller andet faremærket gods fra gården ud til marken uden lovpligtigt ADR-sikkerhedsbevis, er det faktisk ulovligt. Dårligt vejr, dårlige priser og dårligt humør. I dag er der fx flere ægtefæller og samlevere, der arbejder uden for bedriften. Kravet indføres af hensyn til ynglende fugle. Udvidelsen sker i forbindelse med øget kundetilgang og ønsket om at udvikle og styrke planteavlsrådgivningen på hele Sjælland. Der kan opnås tilskud til en lang række forskellige træ- og buskearter. Vores kunder brænder for deres drømme og virksomheder og har du lyst til at hjælpe til i Læs her hvordan Agrovis Peer Appel hjalp en succesfuld startup viksomhed med at få klarhed over løn, tansaktioner og forretningsmodel. november invitere Agrovi, FRDK og en række Maskinfirmaer jer med til en dag i marken. maj holder Niløsegården Åbent Hus i samarbejde med grovvareselskabet Nielsen & Schmidt samt Hornshyd Købsmandsgaard. I en ny folder fra Seges kan du læse, hvad du som minimum skal have styr på, for at din virksomhed opfylder de nye regler om behandling af persondata og undgår bøder. ”De senere år har kornet været mere faldende end stigende, og mange har følt sig udfordret med at få handlet kornet optimalt. Gyllenedfælderen havde sine udfordringer og problemer med sammenslæbning af halm, og derfor blev der harvet delvist på de områder af arealet, hvor der var lavet halmbunker. Hvordan finder jeg det bedste forbrugslån?.     Tilskuddet skal anvendes til investeringer i nye teknologier. valgperiode som Herdis nu kan påbegynde. Derudover kigger vi på etablering og diskuterer forskellige metoders fordele og ulemper. i omsætning og betaler én mio. oktober Det er i dag og i morgen du kan få sidste nyt om refinansiering. Her vil vi sætte fokus på afsætning af landbrugsprodukter og fødevarer via alternative kanaler. Det at bo på en landbrugsejendom rummer mange fordele. – det hele skal registreres. Men hvad er egentlig lokale fødevarer og hvad skal der til, for at det bliver en Bliv opdateret på regler og muligheder for naturpleje Målet med temadagen er at give dig overblik over tilskudsreglerne, og hvordan du undgår faldgruber. ADR-Sikkerhedskursus Hvis du transporterer dieselolie, svovlsyre, planteværn, gasflasker eller andet farligt gods, skal du have et lovpligtig sikkerheds bevis. Læs hele artiklen og analyseresultaterne her. Derfor har vi senest ansat en række nye medarbejdere indenfor regnskab og revision”, Få inspiration til fremtidens planteavl inden forårstravlheden for alvor tager fart Agrovi inviterer nu til to intensive planteavlsmøder i hhv. Flere producenter har allerede suppleret primærproduktionen med nye produkter og alternativ afsætning og endnu flere går og pusler med hemmelige idéer til nye højværdiprodukter. ukrudt, svampebekæmpelse og vækstregulering fortæller planteavlskonsulent Henrik Fredsgaard Larsen. ”I Agrovi vil vi gerne hjælpe med det, der betyder mest for vores kunder”, siger direktør Niels Peter Ravnsborg. ”Vi lægger stor vægt på hele tiden at have erfarne og specialiserede folk i organisationen, som kan møde kundernes behov. Her i Nordsjælland modtog de tre værtspar på hhv. Etablér minivådområder og få gratis rådgivning af en oplandskonsulent Til februar kan landmænd søge om tilskud til at anlægge minivådområder. Bodil rådgiver landmænd, andre erhvervsdrivende samt private omkring sociale forhold, herunder forsikring og pension. november HandelsERFA hos Agrovi Høsten er ovre, vinterafgrøderne er etableret, og vi skal snart i gang med at planlægge salget af næste års høst. studere løsninger inden for bl.a. Ordningen er i øjeblikket i høring. omfatter agerhøns og harer.  Flere steder har disse arter det svært, men jægere kan i samarbejde med lodsejerne bidrage til at den opretholdes og opbygges. februar afholder Agrovi temaaften om energipil i Agrovi Hillerød. Under ordningen kan der søges tilskud til ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlige vandstandsforhold. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. De to landboorganisationer i området er stærkt kritiske. marts blev Herdis Lindegaard Jespersen genvalgt som formand for foreningen. Det kan gøres gennem biotoppleje, begrænset afskydning, regulering af rovvildt mv. Arealerne, der er beliggende i det afvandede Søborg Sø-område, drives med planteavl og arealer til afgræsning.   – Og der bliver nok at tale om Agrovi-kunde udvider mælkeproduktion. Det er både mobiler samt omstillingen som er berørt. Brug for penge nu og her? Lær mere om hurtige lån. Konkurrencen går online ultimo marts. I år er formatet blevet udvidet og der vil være mulighed for at følge med i mange typer af planteavl – lige fra specialafgrøder over øko-omlægning til pløjefri dyrkning. På kurset præsenterer vi tillige en risikoplan for bedriften. Renten kan variere. Erfaringsmæssigt er der nemlig en række områder i boligen, som nemt kan ende med at gøre udgiften til opvarmning betydeligt dyrere end nødvendigt. euro til en Alt imens der høstes på marker, køres korn i lader  og nye marker sås til, er der også travlhed med planlægning af  dette års Åbent Landbrug. Du kan indhente indlæggene ved konferencen her. Det viser, ”Hvis ikke Mejeriforeningen kan finde ud af, at støtten til de danske producenter kan og SKAL fordeles netop til de danske producenter – så kan VI her i foreningen godt finde ud af at løse den opgave.

Fisker Motorcykler | Autoriseret Yamaha …

. marts i Nordsjællands Landboforening blev Lars Jonsson valgt som ny formand for foreningen. Der var desuden genvalg til Christel Hansen, Lars Jonsson og Rune B. Og på trods af diverse tv-udsendelser som ’Landmand søger kærlighed’, er der også flere, der bor alene. Ved møderne vil Agrovi konsulenter orientere om landbruget aktuelle udfordringer og give ideer til forbedringsmuligheder. En sund og mangfoldig bestand af bier bidrager ikke kun til en rig natur, men også til at sikre den værdifulde bestøvning af mange af vores landbrugsafgrøder. Begge dele af mødet vil give rig mulighed for spørgsmål og debat Agrovi inviterer landmænd til nytårsmøde med fokus på økonomi og planteavl Kom godt fra start i det nye år med den nyeste viden om den aktuelle situation i landbruget. Læs mere om hvordan du også I begyndelsen af april skyder Agrovi den nye vækstsæson i gang med en ny sæson af de populære HotSpot møder. Realisér dine drømme med et lån fra Smartlånet. Lån 15000 kroner til lige det, du drømmer om. Du kan nu læse vejledningen for tilskud til minivådområder

Kommentarer