Realisér dine drømme allerede i dag med et forbrugslån fra Leasy.

Som suppleanter blev Carl F. Kødkvæg spiller også en vigtig rolle i naturplejen både på private og Agrovi Planteavl har pr. Læs mere her Seges og Landbrug & Fødevarer indsendte i sidste uge en dispensationsansøgning NaturErhvervstyrelsen, hvori der bl.a. Det indebærer, at planteavlskonsulenter hos Agrovi kan anvende programmet Næsgaard Mark hos de planteavlskunder, der måtte ønske det. Agrovi er blandt de mest erfarne rådgivere på dette område, og vi er specialister i såvel fuldtids- som deltids/fritidslandmandens regnskab. Mødet starter med en frokost, og herefter vil der være en række spændende indlæg rækkende fra frugtbarhed i jorden og efterafgrøder til fremtidens finansiering af maskiner og ”det gode bankmøde”. Du kan nu læse vejledningen for tilskud til minivådområder. ”De senere år har kornet været mere faldende end stigende, og mange har følt sig udfordret med at få handlet kornet optimalt. Der indledes med en sandwich. Der kan opnås tilskud til etableringen, og du kan få gratis rådgivning om mulighederne hos oplandskonsulenterne. Der kan opnås tilskud til en lang række forskellige træ- og buskearter. Efterspørgsel fra kunderne har de senere år betydet væsentlig vækst for virksomheden samt stor tilgang af nye medarbejdere. studere løsninger inden for bl.a. Baggrunden er, at Egedal kommune tror, pesticiderne udgør en risiko for grundvandet. Lån penge nu og her. marts tilbyder Agrovi i samarbejde med Datalogisk et kursus i hvordan du, som landmand kan bruge Næsgaard MOBILE til nemt, at registrere dine observationer i marken. Den nye persondataforordning skal beskytte mod misbrug og unødvendig registrering af En faunastribe kan gøre en positiv forskel Faunastriber er et af mange marktiltag, som kan være med til at forbedre betingelser for dyr, fugle og insekter i agerlandet. Agrovi for at se hvordan rådgivningen af danske landmænd fungerer i praksis. Værktøjet giver dig mulighed for at holde skarpt øje med din bundlinieøkonomi og sammenligne dine resultater med dine kolleger og optimere din effektivitet. Muligheder for fremtidens kvægproducenter v/ Gårdejer Kristian Gade, LF-kvæg Muligheder for fremtidens kvægproducenter v/ Formand Herdis L. februar afholder Agrovi temaaften om energipil i Agrovi Hillerød. Gyllenedfælderen havde sine udfordringer og problemer med sammenslæbning af halm, og derfor blev der harvet delvist på de områder af arealet, hvor der var lavet halmbunker. marts Fejl i telefonsystemet Vi kan i øjeblikket ikke foretage el. november HandelsERFA hos Agrovi Høsten er ovre, vinterafgrøderne er etableret, og vi skal snart i gang med at planlægge salget af næste års høst. Realisér dine drømme allerede i dag med et forbrugslån fra Leasy.   “Udfordret likviditet og et retvisende billede af virksomheden er to gode grunde til at få vurderet maskinparkens reelle værdi. Formålet med tilskuddet er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Udvidelsen sker i forbindelse med øget kundetilgang og ønsket om at udvikle og styrke planteavlsrådgivningen på hele Sjælland. ”Vi lægger stor vægt på hele tiden at have erfarne og specialiserede folk i organisationen, som kan møde kundernes behov. Her kan du hente præsentationerne fra dagens indlæg. november kan du få en snak med konsulenter fra agrovi på den store hestemesse Hesteliv i Frederiksborgcentret. Vi ønsker alle medlemmer, kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår. Hør om mulighederne og deres syn på fremtiden. på landbrugsskoler og højere læreanstalter. Læs mere om turen og tilmelding her. ”Vi har hidtil kun haft planteavlskonsulenter tilstede et par dage om ugen og derud over efter aftale. Vi skal se maskinfirmaerne komme med deres bud på hvordan man håndtere frøgræsmarken i et pløjefrit system. Læs programmet Høring om reduceret jordbearbejdning på Christiansborg Jagttegnsmidler – Plant for vildtet Gennem ordningen “Plant for Vildtet” kan der søges tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. I mange tilfælde er det lige nu ikke meget dyrere for familien Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun og Torben Korsager fra Interlex advokater er kuratorer for konkursboet efter BMG. Under ordningen kan der opnås tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger i det åbne land. Delegationen besøgte bl.a. Kravet indføres af hensyn til ynglende fugle. i forskel mellem de dårligste og Høsten nærmer sig. Tilskuddet kan søges af private ejere af landbrugsjord. ADR-Sikkerhedskursus Hvis du transporterer dieselolie, svovlsyre, planteværn, gasflasker eller andet farligt gods, skal du have et lovpligtig sikkerheds bevis. Agrovi Frontrunners vil skabe fokus på lederskab og strategi og gennemføres i samarbejde med deltagere fra Agrovi.. Hvis du transporterer så meget som to dunke dieselolie, benzin, planteværnsmidler eller andet faremærket gods fra gården ud til marken uden lovpligtigt ADR-sikkerhedsbevis, er det faktisk ulovligt. Alle der har fået lavet planer har pt. Desuden kan pil anvendes som vildtafgrøde og den er fantastisk til at optage kvælstof fra jorden og derfor også en af mulighederne i den målrettede regulering af kvælstof. til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner. februar samlet til det årlige planteavlsmøde i Agrovi. Programmet er baseret på tv-formatet DRAGONS DEN, der sendes på BBC i England. marts blev Herdis Lindegaard Jespersen genvalgt som formand for foreningen. november på Dalby Hotel i Haslev fra kl. På alle dyrskuedagene er det muligt at få en snak med konsulenterne Agrovi og Københavns Universitet har sammen indledt forskningprojektet Grønne marker og stærke rødder, som skal afprøve effekterne og rentabiliteten i dyrkningsmetoden Conservation Agriculture. Bech-Bruun har oprettet et særlig website omkring konkursen https://www.bechbruun.com/BMG, sitet opdateres Agrovi tilbyder kursus for kommende og nystartede kødkvægsproducenter Kødkvægsproduktion kan gribes an på mange måder, alt efter ambitioner og ressourcer. I år er formatet blevet udvidet og der vil være mulighed for at følge med i mange typer af planteavl – lige fra specialafgrøder over øko-omlægning til pløjefri dyrkning. Høringen finder sted  i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Begge dele af mødet vil give rig mulighed for spørgsmål og debat Agrovi inviterer landmænd til nytårsmøde med fokus på økonomi og planteavl Kom godt fra start i det nye år med den nyeste viden om den aktuelle situation i landbruget. Her skal han undervise det japanske landbrugsministerium og japanske landmænd om dansk landbrugsrådgivning. Men omlægning til økologi er ikke uden udfordringer. Men da vi oplever en stigende efterspørgsel efter Agrovi søger stadig flere medarbejdere.

Fisker Motorcykler | Autoriseret Yamaha Forhandler i …

. Læs her om hvordan du vurderer om tiden er moden: Lær her artiklen fra Agrovi avisen om generationsskiftet, der endte lykkeligt, trods bump på vejen til mål.

Det er både mobiler samt omstillingen som er berørt. Her kan du læse mere om kursernes indhold og praktiske informationer for kurserne. Om eftermiddagen tager vi på ekskursion for at besøge forskellige naturarealer, hvor vi snakker om muligheder og udfordringer på arealerne. Der var desuden genvalg til Christel Hansen, Lars Jonsson og Rune B.

Fisker Motorcykler | Autoriseret Yamaha Forhandler i.

. september og de følgende to dage er det igen muligt at få gode råd og sparring til hvordan udfordringerne i marken håndteres – og det endda ganske gratis, når Agrovi indleder efterårets runde af de populære Hotspot møder. Ordningen hører under Landbrugsstyrelsen. TDC arbejder på højtryk for at løse problemet Landmænd transporterer stadig diesel eller planteværn på landevejene uden ADR-bevis – også selvom de risikerer bøder på flere tusinde kroner for overtrædelse af ADR-konventionen. Smart jordbearbejdning er jordbearbejdning skræddersyet til forholdene på den enkelte bedrift. Kom og bliv inspireret og få mere viden om dine muligheder. Læs om hans tanker om sin kommende rolle og om, hvordan lederuddannelsen har rustet ham til opgaven. Fred, ro og frisk luft er nogle af dem. På selve dagen var der ikke meget forskel at se, men det har ændret sig Nordsjællands Landboforening og Agrovi byder traditionen tro indenfor til snak, debat og en kop kaffe på Roskilde Dyrskue. I dag er der fx flere ægtefæller og samlevere, der arbejder uden for bedriften. Men det kan faktisk godt betale sig at sætte sig lidt ind i sagerne. Ved hvert Hotspotmøde vil planteavlskonsulenterne fra Agrovi stille skarp dugfriske problemstillinger og emner i afgrøderne. Ved overvågning og hurtig indgriben kan omfanget af skaderne i nogle tilfælde reduceres. – det hele skal registreres. Konsekvensanalysen indgår i den afsluttende bacheloropgave på Kristinas studie. Formålet med ordningen er at støtte etablering af nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande. Lån til unge under 25 år. I lighed med TV-succesen “Løvens Hule” får fødevareproducenter her mulighed for at fortælle om deres produkter og konkrete koncepter overfor et udvalgt panel af mulige aftagere. For mangler der penge, er det ikke godt. november i Agrovi’s temamøde på Dalby Hotel ved Haslev. ”I Agrovi vil vi gerne hjælpe med det, der betyder mest for vores kunder”, siger direktør Niels Peter Ravnsborg. Det at bo på en landbrugsejendom rummer mange fordele. Pig Pro giver slagtesvineproducenterne nye muligheder for fokusering på produktivitet og overblik over økonomien. Kontakt gerne Niels Peter Ravnsborg hvis du vil vide mere   Hvis du transporterer dieselolie, svovlsyre, planteværn, gasflasker eller andet farligt gods, skal du have et lovpligtig sikkerheds bevis. Hillerød Forsyning har udarbejdet et reguleringsprojekt, der gør Havelse Å i stand til at rumme den ekstra mængde vand, der kommer ved etableringen af Hillerøds nye renseanlæg på Solrødgård. november invitere Agrovi, FRDK og en række Maskinfirmaer jer med til en dag i marken. Økonomi er et omfattende og nødvendigt område at interessere sig for. ukrudt, svampebekæmpelse og vækstregulering fortæller planteavlskonsulent Henrik Fredsgaard Larsen.

Nyheder - Agrovi

. april skal Driftøkonom Jens Toksvig Bjerre til Christiansborg sammen med Søren Ilsø. Har du interesse i reduceret jordbearbejdning, men har ikke nået at tilmelde dig kan du nå det endnu. Agrovi er repræsenteret med både driftsøkonomer, AgroMarketskonsulenter og planteavlsrådgivere, som står klar til, at fortælle om den bedste løsning på jorden. Så hvis du er nysgerrig på hvad fx. Vestegård for nærmere information. Fremtidens Madscene skal vise vejen. Agrovi er stolte over at have været en del af det engagerede samarbejdet imellem Kalundborg kommune, Omnisol, Solmotion og Wirlsol Agrovi planteavl sætter fokus på den vigtige etablering af vinterraps og efterafgrøder. En sund og mangfoldig bestand af bier bidrager ikke kun til en rig natur, men også til at sikre den værdifulde bestøvning af mange af vores landbrugsafgrøder.     Tilskuddet skal anvendes til investeringer i nye teknologier. Indlæggene ved dette års konference var inddelt i et strategisk og et mere praktisk orienteret spor, som havde fokus på produktiviteten og arbejdsgangene i stalden. oktober i Jørlunde Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionalt planteavlsmøde med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen.  – Mød op og hør hvor planteavlen er på vej hen og deltag i debatten. Her i Nordsjælland modtog de tre værtspar på hhv. På kurset præsenterer vi tillige en risikoplan for bedriften. Flere producenter har allerede suppleret primærproduktionen med nye produkter og alternativ afsætning og endnu flere går og pusler med hemmelige idéer til nye højværdiprodukter. ”Det kan Agrovi og Datalogisk udvider samarbejdet Agrovi og Datalogisk udvider samarbejdet Datalogisk og Agrovi udvider samarbejdet om brug af software fra Datalogisk, så alle planteavlskonsulenter i Agrovi nu får adgang og erfaring med programmet. Vi er på det sædvanlige hjørne af Vestsjællands Allé og Frederiksborg Allé under de store træer lige over for hovedindgangen. Ikke nok med, at man skal mestre det landbrugsfaglige håndværk, man skal også være en god tekniker, en god leder, en god direktør, Hvert år er høstbrande skyld i at maskiner og afgrøder for store beløb går tabt, og at mennesker, dyr og bygninger bringes i fare. Det åbne land og I år og næste år vil antallet af nye økologer eksplodere på Sjælland, og derfor har Agrovi  igangsat et nyt projekt, som skal hjælpe nye økologer godt i gang med tilværelsen som økologisk landmand. oktober Det er i dag og i morgen du kan få sidste nyt om refinansiering. marts i Nordsjællands Landboforening blev Lars Jonsson valgt som ny formand for foreningen. Mødet afholdes delvist som web-møde. Da der i vores område er stor interesse for kødkvæg, vil det i år være muligt at Som ejer af en landbrugsejendom er det vigtigt for dig, at du er på forkant med dit regnskab. Indholdet af organisk stof på mange landbrugsjorde er især i Østdanmark blevet så lavt, at det kan begynde at påvirke frugtbarheden negativt. Etablér minivådområder og få gratis rådgivning af en oplandskonsulent Til februar kan landmænd søge om tilskud til at anlægge minivådområder. august på Majbøllegård på Lolland. Tørken rammer planteavlere, mælke- og husdyrproducenter meget forskelligt – ligesom det har stor betydning, hvordan man har handlet sine afgrøder, og ikke mindst hvor mange penge man har på kontoen og hvornår. Programmet er sammensat, så der på få timer både gives mere langsigtet inspiration og Tirsdag d. Det viser, ”Hvis ikke Mejeriforeningen kan finde ud af, at støtten til de danske producenter kan og SKAL fordeles netop til de danske producenter – så kan VI her i foreningen godt finde ud af at løse den opgave. I løbet Interessen for at flytte på landet er stigende

Kommentarer