Privatlivspolitik

Vi registrerer også, hvis du har orienteret os om, at du ikke vil kontaktes på en specifik kontaktmulighed, f.eks. Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. om din kræftsygdom, oplysninger om dine sociale forhold samt biologiske oplysninger f.eks. Derudover for at kunne kontakte dig igen med henblik på at kunne indsamle midler til vores formål som organisation, som er at skabe opmærksomhed om kræftsagen. I disse tilfælde vil vi ikke behandle andre oplysninger end dem, der er nævnt ovenfor. Hvis du deltager i en af vores ikke-anonyme undersøgelser, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig. Du kan se hvor længe ved at klikke på ’Cookiepolitik’ knappen, som ligger i bunden af alle vores sider og vælge ’Vis detaljer’. Disse faktorer påvirker din kreditvurdering. Deltagere på vores events Vi indsamler følgende kategorier af Personoplysninger, når du deltager på et af vores events:  - Kontaktinformation - Eventtype - Deltagelseshistorik - Interesser Dette gør vi for at kunne håndtere din deltagelse på vores event. Stafet for livet FIGHTERE OG DELTAGERE PÅ STAFET FOR LIVET  I forhold til Kræftens Bekæmpelses elektroniske løsninger kan du kun tilmelde dig via stafetforlivet.dk og ikke via Stafet For Livet app’en. årsag til udtræden, samt referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsens beretninger mv. Oplysningerne bruges ikke til andet. oplysninger om, om du er pårørende/kræftsyg/andet - Evt. Stafet For Livet app’en er et spejl af de oplysninger, som er offentliggjort på stafetforlivet.dk. Der vil på stafetforlivet.dk og Stafet For Livet app’en kunne optræde navn, holdnavn og mail på deltagere samt billeder taget på stafetdagen. Det er naturligvis dig selv, der bestemmer, hvilke oplysninger du deler med os, og du meddeler os et særskilt samtykke til dette. Du skal i den forbindelse give os lov til, at vi noterer og gemmer de oplysninger, du giver os. Du vil altid blive informeret om varigheden for opbevaringen, i forbindelse med din deltagelse i den konkrete undersøgelse.  Vi kan dele dine oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med administrationen af dit bestyrelses- eller udvalgsarbejde hos Kræftens Bekæmpelse, f.eks. Nogle gange er det også nødvendigt, at vi får personlige oplysninger fra dig om dit helbred, dine sociale forhold og i nogle tilfælde også økonomiske forhold.

Persondatapolitik

. Du kan vælge at tænde dit lys på selve stafetdagen eller via hjemmesiden stafetforlivet.dk, hvor dit lys med navn eller hilsen vil fremgå.. Privatlivspolitik. Du skal derfor være opmærksom på, at indsamlingen – og dermed dine personlige oplysninger - vil blive delt med mange mennesker. oplysninger om din/din pårørendes kræftsygdom  Mange af vores undersøgelser er anonyme. deltagelse i næste års Stafet For Livet, Landsindsamlinger mv. teknisk support, hostingvirksomheder, leverandørydelser mv. Vi videregiver eventuelle billeder taget på stafetdagen på vores hjemmesider, sociale medier mv. videregives informationer om godtgørelser, honorar mv. Deltagere i vores undersøgelser  Kræftens Bekæmpelse laver en lang række undersøgelser, der relaterer sig til kræft, kræftbehandling og forebyggelse af kræft, samt andre undersøgelser om f.eks. Det kan være følsomme oplysninger f.eks. Det kan for eksempel dreje sig om dokumenter, som kræves i henhold til den nationale lovgivning- Oplysninger du i øvrigt vælger at give til os  De oplysninger vi behandler om dig, indhenter vi fra dig, bestyrelsen eller udvalget. samt Stafet For Livet app’en. Vi overlader dine Personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som hjælper os med Stafet For Livet, f.eks. i forbindelse med indsamlinger m.v. Vi anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. årsag til udtræden- Mødereferater, bestyrelsens beretninger mv.- Visse øvrige oplysninger der er nødvendige og tilladte i henhold til gældende ret. Det gør vi, for at vi kan udtrække vinderen og for at vi eventuelt kan sende evalueringsskemaer angående konkurrencens påvirkning på dig og dine omgivelser. Brugere af vores hjemmesider f.eks. Du bør derfor ikke beskrive forhold, eller dele billeder og/eller videoer, som du ikke ønsker offentliggjort. Hvis du har sagt ja til det, kan du få vist indsamlingsnavn og beløb, i forbindelse med særlige tv-udsendelser f.eks. www.cancer.dk, www.frivllig.dk, www.cancerforum.dk og www.stafetforlivet.dk  Vi indsamler din ip-adresse, når du bruger vores hjemmeside. Ip-adresserne indsamler vi via cookies i din browser.  Hvis du bliver ansat, vil din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, blive opbevaret under hele dit ansættelsesforhold og i en periode efter. Dette gør vi for at kunne kontakte dig i forbindelse med vores nyheder angående Stafet For Livet samt i forbindelse med vores almennyttige velgørende initiativer, f.eks. Dato for indtræden og udtræden og evt. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan vi opbevare oplysningerne i et længere tidsrum. brugen af vores hjemmeside, events mv. Når du deltager i en af vores undersøgelser, indsamler og behandler vi en række stamoplysninger om dig: - Kontaktinformationer- Evt. i forbindelse med præsentation af hovedbestyrelses- og udvalgsmedlemmer på vores hjemmesider og i anden kommerciel sammenhæng. Det gør vi for at kunne leve op til reglerne om bl.a. Privatlivspolitik. Dette vil som udgangspunkt ske på baggrund af dit samtykke. Vi noterer og gemmer kun oplysninger om dig for at kunne rådgive dig.

Det gør vi for efterfølgende at kunne dokumentere, at vores kontakt til dig har været lovlig. Disse berøres ikke af en afmelding fra nyhedsbreve og vi kan derfor fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller andet grundlag, som vi har.

Radio SLR - Sjællands Nyheder -

. Oplysningerne deles ikke med andre end kræftrådgivningens rådgivere, med mindre det er aftalt med dig. et resultat af en blodprøve. Omfanget og typen af de personoplysninger afhænger af den enkelte undersøgelse. Det kan for eksempel være tilfældet i forbindelse med tvister. bogføring og for at kunne dokumentere dit bidrag. samt Stafet For Livet app’en. Vi overlader dine Personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som hjælper os med af Stafet For Livet, f.eks.

DR’s persondatapolitik | Services | DR

Kommentarer