Kontantlån – hvad er det, og hvad kan det bruges til?

Indekslån benyttes ikke længere ved nye støttede andelsboliger, og reglen må derfor med tiden forventes at miste sin betydning. Kontantlån – hvad er det, og hvad kan det bruges til. Folketinget har derfor valgt at indsætte en beskyttelse af andelsboligforeninger med indekslån. Hvordan kan Fairlån hjælpe dig?. Indekslån medfører en øget risiko for, at andelen kan falde i værdi. Der tages forbehold for fejl og mangler i beregningerne.

Fastforrentet lån eller rentetilpasningslån? – Hvad …

. Se svartiden fra alle udbydere.

Markedsanalyse? Sådan laver du den |

. Brugen af låneberegneren er på eget ansvar. Formålet med at beregne andelsværdien til det man selv har betalt er, at såfremt andelens værdi er faldet, efter at man har købt andelen, kan man senere sælge andelen uden at lide et tab.

Uggerhøj - Med dig hele vejen - Nye og brugte …

. For det første skal ejendommen være opført eller byfornyet med offentlig støtte efter reglerne i lov om boligbyggeri, eller efter reglerne i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger. Denne beskyttelse kan ikke strækkes til at dække andelsforeninger med andre typer lån. Reglen gælder også efter, at den offentlige støtte er ophørt. Dette er der dog ikke taget højde for i denne låneberegner. Jeg vil her kortfattet redegøre for, hvad der karakteriserer et indekslån, samt betingelserne for at benytte den ovennævnte beregningsmetode. Bestemmelsen er derfor kun relevant, hvis andelens værdi er faldet til mindre, end man selv har betalt for den.  Lånet er et fastforrentet kontantlån, der ikke kan konverteres. Der er dog stadig mange andelsboliger, der er finansieret med indekslån, og hvor lånet endnu ikke er betalt ud. Dette kan være en stor fordel, da du her afdrager det lån med højest bidrag først. To betingelser skal være opfyldt for at kunne beregne samme pris for sin andel, som man selv har købt den for. Indekslån er en særlig type lån, der karakteriseres ved, at lånet reguleres efter inflationen og løn- og prisudviklingen. Hvis prisudviklingen stiger hurtigere end gælden kan afdrages, vil det betyde, at gælden i andelsboligforeningen vil vokse, hvorved andelsboligforeningens formue formindskes. Kontantlån – hvad er det, og hvad kan det bruges til. For det andet skal ejendommen være finansieret med indekslån. Der tages ikke højde for eventuel minimumsbidrag. Værd at vide om kreditkort.

Indeksfinansieret andelsbolig - Bolig-advokaten

. Modsat andelsboligforeninger hvor generalforsamlingen suverænt bestemmer andelsværdien, kan man som ejer af en andelsbolig, når ovennævnte betingelser er opfyldt, vælge at sælge sin andel til den samme pris, som man selv betalte for den. Ydelsen på lånet reguleres i takt med regulering af indekset, og man kan ikke på forhånd fastslå, hvornår lånet vil være betalt tilbage. Realkreditkonsulenten kan ikke holdes ansvarlig for tab opstået som følge af brug af denne beregner, hverken direkte eller indirekte tab. Forøg dit økonomiske råderum med et online lån til pensionister

Kommentarer