Kan jeg få boligstøtte?

Det gør de ud fra de oplysninger, Skattestyrelsen har om din indkomst og indkomsten for dem, du bor sammen med. Der kan du finde et hav af relevante informationer omhandlende efterlønsbidraget. Se status på din ansøgning på din personlige side - log ind med NemID: Hvis du undrer dig over, at du har fået mindre i boligstøtte til en ny bolig med samme husleje som den gamle, kan du måske finde forklaringen her. Hvis man har opnået efterlønsalderen, men ikke ønsker at modtage penge i efterlønsordningen, har man også mulighed for at få sit efterlønsbidrag tilbage. Når din ansøgning er behandlet, får du udbetalt boligstøtte tilbage fra den dag, du har haft ret til det. Det kan man få ved at meddele sin a-kasse, at man er blevet tilkendt førtidspension. Følg status på din sag - og undgå at ringe: Skal du have rettet din indkomst, så du fremover får den rette boligstøtte, kan du nemt gøre det på din personlige side ”Din boligstøtte”. … fordi jeg er flyttet til en ny, lignende bolig og tager boligstøtten med mig til den nye bolig Du kan ikke tage boligstøtten med dig fra én bolig til en anden. Hvis du logger ind, kan vi hente oplysninger om bl.a. Der vil af beløbet være almindelig personbeskatning. Se mere om sammenhængen mellem kontanthjælpsloftet og boligstøtten her:. Hvis du har behov for at få en foreløbig udbetaling, inden din ansøgning er behandlet, kan du ringe til Udbetaling Danmark. Det er et krav, at man er født d. Her bliver det indbetalte beløb dog overført til ens pensionsordning i stedet for udbetalt direkte til ens konto.

Forside

.

Flytning - Hvad skal jeg huske, når jeg flytter | Stofa

. Hvis du bliver bedt om at logge ind med dit NemID, skal du blot vælge at fortsætte uden at være logget ind og klikke på ”Næste” knappen igen. Kan jeg få boligstøtte.

i måneden efter, du har søgt, hvis du har boet i boligen mere end en måned. Dette gør at enkelte dele af siden ikke bliver vist som normalt.  Næste Se resultat Se resultat Man har faktisk i visse situationer mulighed for at få sit efterlønsbidrag tilbage. I brevet kan du også se, hvad du har oplyst om flyttedato og dato for lejekontrakten i din ansøgning. Indtast noget af det vejnavn, du søger boligstøtte til, og vælg derefter det korrekte vejnavn fra listen. Hver måned ser Udbetaling Danmark på, om du har fået den boligstøtte, du har haft ret til. Hvis du vælger dette, vil der ikke være nogle afgifter. Fortsæt uden at være logget ind Vi har i øjeblikket problemer med at hente de nyeste informationer om boligen. I det brev, du har fået fra Udbetaling Danmark, kan du se, hvad der er årsagen i din situation, og hvad du skal gøre, hvis du er uenig. Jeg mener, jeg har haft ret til boligstøtten… Sådan er reglerne … fordi jeg har betalt husleje for den gamle bolig, efter jeg er flyttet Du har ikke ret til boligstøtte til den gamle bolig, selvom du har betalt husleje til den, efter du er flyttet. Vi kan desværre ikke rette oplysningerne for dig. Retten til boligstøtten til din gamle bolig stoppede den dag, du flyttede fra den. Er du interesseret i at finde mere information omhandlende efterlønnen, og vil du gerne læse mere omkring efterlønsbidraget, så har du mulighed for det ved at gå ind og tage et kig på Krifa’s hjemmeside. Det kan tage op til en uge, fra du har sendt ansøgningen.  Vær opmærksom på sagsbehandlingstiden Sagsbehandlingstiden kan betyde, at der går en del uger, fra du har søgt, til du får svar, og boligstøtten bliver udbetalt. Find din situation Sådan er reglerne Jeg har søgt boligstøtte inden for den første måned, efter jeg flyttede ind Du kan normalt få boligstøtte fra den dato, du flyttede ind, hvis du har søgt boligstøtte senest en måned efter. Når dette er gjort, vil man få sit indbetalte bidrag udbetalt kontant af den a-kasse, man har. Retten til boligstøtten til din gamle bolig er knyttet til dig og stoppede den dag, du flyttede fra boligen. Når a-kassen har modtaget dit ønske om fravalg af efterlønsordningen, vil dit indbetalte bidrag blive overført til din konto. For at man kan få dette, skal man meddele sit ønske om fravalg af efterlønsordningen direkte til sin a-kasse. Når du giver besked om at stoppe boligstøtten på Din boligstøtte, bliver du automatisk spurgt, om du vil søge til en ny adresse. Afgår man ved døden inden retten til at få efterløn er ophørt, har man også mulighed for at få efterlønsbidraget tilbage. Retten til boligstøtte til din gamle bolig stoppede den dag, du flyttede fra den, uanset om du derefter har haft udgifter til boligen. år, hvis man ønsker at modtage efterlønsordningen. din bolig og din indkomst for dig. Her på borger.dk kan du få mere at vide om, hvad der påvirker boligstøtten og vurdere, om det kan være forklaringen i din situation. Såfremt man fravælger sin efterlønsordning før efterlønsalderen, har man mulighed for at få tilbagebetalt sit efterlønsbidrag. Dette vil blive beskattet med almindelig personskat. Hvis den/dem, du har boet sammen med, ønsker at få boligstøtte, skal de selv søge. Der er ingen afgift på dette. Du skal derfor søge igen, hvis du ønsker boligstøtte til din nye bolig. Husk at stoppe boligstøtten, hvis du flytter Når du flytter, skal du altid stoppe din boligstøtte til den gamle bolig fra den dato, du flytter – gerne i god tid, før du flytter. Hvis datoen for din lejekontrakt er senere end din indflytningsdato, kan du dog først få boligstøtte fra den dag, der står på lejekontrakten. Udbetaling Danmark sammenligner dine oplysninger med de oplysninger, der står i selve lejekontrakten og flyttedatoen i Folkeregisteret. Når boligstøtten er mindre til den nye bolig, selvom huslejen er den samme, kan det fx være fordi den nye bolig er større, fordi et barn er begyndt selv at tjene penge, eller fordi fordelingen af børn og voksne er anderledes. Du kan ikke tage boligstøtten med til den nye bolig, men skal stoppe den og søge til den nye adresse. Har du sendt en papiransøgning, skal du være opmærksom på, at ansøgningen tæller fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget den. Jeg mener, jeg har haft ret til boligstøtten, fordi… Her kan du se eksempler på situationer, hvor mange tror, de fortsat har ret til at modtage boligstøtte, men hvor det ikke er tilfældet. Det skal ikke være muligt for en, at opnå ret til at modtage efterløn inden folkepensionsalderen – Gældende efter loven om den ordinære efterløn. Dette skal foregå skriftligt. Det skyldes, at du skal bo i boligen for at have ret til boligstøtten. Her vil du derfor få mindre udbetalt. Fortrydelsesret i forbindelse med fravalg af efterlønsordningen Hvis man har fortrudt sit fravalg af efterlønsordningen, og derfor gerne vil have efterlønsordningen, har man mulighed for dette. Her på din personlige side kan du se, hvad Udbetaling Danmark har registreret om dig og dine boligforhold: Der kan være forskellige årsager til, at du pludselig har fået mindre i boligstøtte, end du plejer. Herefter vil det beløb man har indbetalt som efterlønsbidrag blive udbetalt til ens konto. Spar Nord – Mit Lån | Digitalt banklån til dig. Du kan derfor opleve at nogle informationer om boligen ikke er opdaterede. Dødsboet skal meddele dette skriftligt til den a-kasse, som afdøde er med i. Boligstøtten ændrer sig efter indkomsten Din boligstøtte afhænger af indkomsten for dig og dem, du bor sammen med. Find din situation Hvilken dato, du kan få boligstøtte fra, afhænger både af, hvornår du er flyttet ind, hvornår din lejekontrakt er trådt i kraft, og hvornår du har søgt. … fordi den/dem, jeg har boet sammen med, stadig bor i boligen Den/dem, du har boet sammen med, kan ikke overtage din boligstøtte. Herunder kan du se hovedreglerne og vurdere, hvordan de passer på din situation. Dette skal gøres skriftligt. På den måde kan du undgå at skulle betale penge tilbage. Vi har i øjeblikket problemer med at hente informationerne om boligen. Jeg har fået boligstøtte før, så jeg regnede med, den fulgte med til den nye lejlighed Når du flytter til en ny bolig, skal du søge boligstøtte igen. Det vil gøre det hurtigere og nemmere for dig at udfylde siderne. Du har i denne situation også mulighed for at få beløbet indbetalt til din pensionsordning. Hvis man tilkendes førtidspension, så har man mulighed for at få sit efterlønsbidrag tilbage. Når du flytter, stopper retten til boligstøtte for den gamle bolig. Her får du hjælp til at rette tallene om din indkomst, som Udbetaling Danmark bruger til at beregne din boligstøtte ud fra. Hvis du har fået for meget i boligstøtte, trækker Udbetaling Danmark automatisk beløbet fra i din boligstøtte måneden efter

Kommentarer