Hvad skal du studere hvis du vil tjene masser af penge?

Skal du studere i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i over et år, er du som udgangspunkt ikke sygesikret i Danmark. Hvis du er dansk socialt sikret og skal studere i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i op til et år, kan du bruge dit blå EU-sygesikringskort, som giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du studerer i. Husk at gemme dine kvitteringer for dine udgifter. Hvis du skal studere i et land uden for EU/EØS-landene eller Schweiz, er du ikke dækket af dansk sygesikring. I nogle tilfælde har Udbetaling Danmark brug for flere oplysninger for at vurdere, om du kan få kortet, og vil kontakte dig, når du har bestilt kortet.

Vil du til udlandet? - Grib verden

. Hvis du er utilfreds med den service, du har fået af Udbetaling Danmark, kan du kontakte Udbetaling Danmarks kundeambassadør. Du kan risikere, at du selv skal lægge ud for betaling af behandling. Det er vigtigt, at dit blå EU-sygesikringskort er gyldigt i hele den periode, du opholder dig i udlandet. Du kan få det blå EU-sygesikringskort, hvis du bor i Danmark, er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og du er dansk sygesikret. Du kan søge om et særligt sundhedskort, der er et bevis på din ret til at bruge sundhedsydelser i Danmark på samme vilkår som borgere i Danmark. Læs om app'en for EU-sygesikringskortet. Du bør undersøge, hvordan du er dækket af det blå EU-sygesikringskort i det land, du skal rejse til og overveje, om du bør tegne en privat rejseforsikring. Reglerne gælder også for Schweiz. Du kan også få kortet, hvis du skal være i ulønnet praktik. Lån 30.000 kr. billigt I Lav rente fra 4,95% - Sammenlign lån nu. Dermed vil der være borgere, som mister rettigheder. Kortet er gratis og er gyldigt i op til fem år. Når du søger om det særlige sundhedskort, kan du blive spurgt, om du skal arbejde i et EU/EØS-land eller Schweiz. Du kan i særlige tilfælde have ret til et EU-sygesikringskort, hvis du: bor i udlandet og arbejder i Danmark eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i udlandet. Du skal selv undersøge, om du kan blive optaget i landets offentlige sygesikring eller tegne en privat sygeforsikring. Det blå EU-sygesikringskort gælder fx når du: skal på ferie skal i ulønnet praktik eller være au-pair skal studere eller følge en faglig uddannelse skal arbejde i udlandet og har en afgørelse om, at du er omfattet af dansk social sikring. Hvis du skal på ferie i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz end dit bopælsland og Danmark, skal du søge om det blå EU-sygesikringskort. Derudover kan du have ret til et kort, hvis du er statsløs, konventionsflygtning eller familiemedlem til en dansk sikret. Du behøver derfor ikke give besked om flytning, medmindre du flytter til et andet land. Det betyder, at du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i forhold til de oplysninger, du har givet. Du kan kun bruge kortet i EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Uden en udtrædelsesaftale vil statsborgere fra Storbritannien blive stillet som tredjelandsborgere, og Storbritannien vil blive betragtet som et tredjeland. Når du rejser til andre lande end ovennævnte, dækker hverken det gule eller blå kort. Du kan vælge denne mulighed i selvbetjeningsløsningen. Du skal bestille det blå EU-sygesikringskort digitalt. Hvis du flytter til en ny adresse i samme land, kan du stadig bruge dit EU-sygesikringskort, da din adresse ikke stå på kortet. Hvis du skal studere, arbejde eller bo i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du i nogle tilfælde have ret til et EU-sygesikringskort fra Danmark. Du kan i nogle tilfælde bevare retten til at bruge det danske sundhedsvæsen, hvis du kan blive optaget i dit bopælslands sygesikring som familiemedlem til en person, der bor i Danmark. Det kan fx være: hvis du flytter til et andet land begynder at arbejde i et andet land skifter navn eller CPR-nr. Udenrigsministeriet har en oversigt over de områder, der bliver berørt: På borger.dk Andre sider EU-Kommissionen har lavet en app for EU-sygesikringskortet, som du kan hente til din smartphone. Forbrugslån – Oversigt over de bedste muligheder - Lån med i dag. Hvis du fortsat er tilmeldt folkeregistret i Danmark, bevarer du dit gule sundhedskort og kan bruge det danske sundhedsvæsen som hidtil. Når du søger om det blå EU-sygesikringskort, har du oplysningspligt. Her kan du også læse om brugen af det blå EU-sygesikringskort og læse en beskrivelse for hver enkelt EU/EØS-land og Schweiz. Du kan have brug for en rejseforsikring fra dit forsikringsselskab, når du rejser til øvrige EU/EØS-lande og Schweiz. Det får konsekvenser på en lang række områder. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket. Læs mere og selvbetjeningsløsninger Du skal søge om det blå EU-sygesikringskort digitalt. Du kan ikke klage over afgørelsen om EU-sygesikringskort. Hvad der i så fald kommer til at ske, vil fremgå af den eventuelle udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien. Der gælder særlige regler for hjemtransport fra Finland, Island, Norge og Sverige. Hvis du er pensionist og bor i udlandet, skal du søge her: Det blå EU-sygesikringskort er et kort, der viser, at du har ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Hvis du i perioden framelder dig det danske folkeregister, kan du normalt få et særligt sundhedskort, der giver dig ret til at bruge det danske sundhedsvæsen på samme vilkår som borgere, der bor i Danmark. Dog har forældre til børn med statsborgerskab i et EU/EØS-land eller Schweiz ikke ret til et blåt EU-sygesikringskort. Du vil modtage et særligt sundhedskort, hvis den udenlandske sygesikringsmyndighed bekræfter blanketten. Du kan læse om reglerne og søge om det særlige sundhedskort i en selvbetjeningsløsning her på borger.dk. Din ret til at bruge det danske sundhedsvæsen, når du studerer i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, afhænger af, om du skal studere i op til et år eller i mere end et år. Det kan fx være, hvis du: skal studere i udlandet i op til et år, bor i udlandet og arbejder i Danmark eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i udlandet. Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet land, vil du ofte have ret til dansk sygesikring. Kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til, at du er rejst til landet. Du kan derfor komme til at betale hele eller en del af behandlingen selv, hvis det samme gælder for sygeforsikrede borgere i landet. Hvis du skal bruge kortet til andet end ferie eller bor i udlandet kan gyldigheden være kortere. Har du spørgsmål eller problemer med den digitale selvbetjeningsløsning, kan du kontakte Udbetaling Danmark på tlf.

Pengegaver >> Hvad er skattereglerne for …

. Hvis du ønsker at være dækket af en sygeforsikring under rejse til disse lande, bør du tegne en privat rejseforsikring hos dit forsikringsselskab. Du kan sende oplysningerne med Digital Post her på borger.dk, hvis du har NemID. Det blå EU-sygesikringskort dækker kun, hvis lægen, tandlægen eller sygehuset er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, skal du kontakte Udbetaling Danmark på tlf.

| Din online rejseguide

. Er du statsløs, konventionsflygtning eller familiemedlem til en person, der er dansk sikret, kan du have ret til det blå sygesikringskort. Når du opholder dig i disse lande, kan du få nødvendig sygehjælp i samme omfang, som hvis du havde det blå EU-sygesikringskort. Læs, hvordan du klager til kundeambassadøren: Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere vil være et EU-land.. få betydning for den fri bevægelighed mellem Storbritannien og EU-lande. Hvis du ønsker at få dækket alle udgifter til syge- og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller dødsfald, skal du tegne en privat rejseforsikring. Når kortet nærmer sig udløbsdatoen, skal du selv bestille et nyt kort. Hvad skal du studere hvis du vil tjene masser af penge. Skal du rejse til lande uden for EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz bør du overveje at tegne en privat rejseforsikring.

Kommentarer