Hvad er en obligation?

Cambridge: Cambridge University Press. Med tiden har visse lingvister også udviklet andre begreber til at klassificere modale udtryk. Bybee, Perkins og Pagliuca opdeler modalitet i fire typer: “Agent-oriented” modalitet bruges til at beskrive interne eller eksterne omstændigheder i forhold til agentens udførelse af den handling udtrykt i hovedprædikatet. Den type dækker over obligation, nødvendighed, evne, ønske, hensigt, villighed og “root” mulighed. “Speaker-oriented”modalitet udtrykker, at taleren pålægger eller påtvinger nogle omstændigheder på høreren.

Kvartalsafregnet -

.

Hvad betyder kurs på obligationer? | Mikonomi

. Det kan eksemplificers i: hvor der er tale om deontisk modalitet, da udtrykker, at det ikke er tilladt at gå. Under epistemisk modalitet hører mulighed og sandsynlighed, som henholdsvis repræsenterer epistemisk mulighed og nødvendighed. Chicago: University of Chicago Press. Bybee, Joan, Perkins, Revere & Pagliuca, William. Det er altså ud fra konteksten, man skal finde ud af, hvilken type modalitet der er tale om.

I: er der tale om epistemisk modalitet, da udtrykker talerens vurdering af, at situationen Han er hjemme er sandsynlig. Minilån til 18 årige. Hvad er en obligation. Epistemisk modalitet som dækker over mulighed, sandsynlighed, udledet sikkerhed og kontrafaktualitet. Subordinerende modi som for eksempel konjunktiv. Epistemisk og deontisk modalitet kan hver især deles op i mulighed og nødvendighed. er et sprogligt begreb, og handler om, hvordan afsender 'mærker' sin meddelelse.

Kommentarer