Fairlån Legatet - Legatet til dine drømme - Ansøg i dag

Medvirker til opretholdelse af balance mellem jagtinteresse og hensyn til dyr. Sådan bærer du dig an hvis du ikke kan låne i banken. Bodil Pedersens Fonden Yder økonomiske støtte til kulturelle, videnskabelige og humanitære formål. til nordiske studerende, der skal på udveksling som en del af deres uddannelse. Aktiviteter med sociale, humanitære og velgørende formål. For at kvalificere sig som ansøger skal man skrive et essay, som besvarer spørgsmålene: Hvorfor ansøgeren mener, at denne fortjener legatet. Støtter det såkaldt 'byggede miljø'. hvilket vil sige bygningskultur og akitektur. Otto & Gerda Bings Mindelegat Sociale formål c/o Bech-Bruun Dragsted Adv. Sikrer landskabelige værdier og flora og fauna. Kan gives til enkeltpersoner og organisationer. Der uddeles ikke til rejse-, fritids- og kursusaktiviteter. Støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fonden støtter: - Samarbejde og kulturelt samvirke mellem Danmark og de skandinaviske lande - Danske søfarende ved støtte af uddannelse, kirkelige institutioner og sømandshjem. Jyllands-Postens Fond Aktiviteter, projekter og matierel til sociale foreninger og organisationer. Støtte til sociale og humanitære projekter. Kun uddeling i april måned. Kan ansøges af sportsudøvere og studerende, som støtte til træningsophold i udlandet. Bedste laaneberegner forbrugslaan. Fairlån Legatet - Legatet til dine drømme - Ansøg i dag. Giver ikke generel støtte eller støtte til byggeprojekter. Socialt udsatte unge og etniske minoritetsgrupper har særlig prioritet. Sygekassernes Helsefond - For ældre og fysisk handicappede - Forskning inden for sociale og sundhedsmæssige område m.m.

Skandia Ideer For Livet - Fonden - Andre fonde …

. Fairlån Legatet går til en studerende med drømme om udlandsophold, iværksætterdrømme, frivillige projekter eller andet, som kræver midler at opnå.. Fortrinsvis til kendte almennyttige foreninger. Det Kriminalpræventive Råd Kan yde støtte eller konsulentbistand til projekter med et kriminaltpræventivt sigte. Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet støtter aktiviteter, som forbedrer befolkningens muligheder for at opleve og forstå naturen. Primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde som fx spejderbevægelser og sportsklubber. Carlson og Hustru Camilla Carlsons Legat Uddeling af legatportioner til almenvelgørende og almennyttige formål. Hvordan ansøgeren mener, at udvekslingsopholdet vil have en gavnlig effekt på de globale relationer i Norden. Udover den årlige uddeling af scholarship, ydes der IKKE støtte til enkeltpersoner. Legatet tildeles forskere, studerende og tidligere studrende på danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Skandia Ideer For Livet - Fonden - Andre fonde og legater

.

Kommentarer