Fair-laan.dk Legatet

Fairlån Legatet går til en studerende med drømme om udlandsophold, iværksætterdrømme, frivillige projekter eller andet, som kræver midler at opnå. For at kvalificere sig som ansøger skal man skrive et essay, som besvarer spørgsmålene: Hvorfor ansøgeren mener, at denne fortjener legatet. Carlson og Hustru Camilla Carlsons Legat Uddeling af legatportioner til almenvelgørende og almennyttige formål. Legatet tildeles forskere, studerende og tidligere studrende på danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Bodil Pedersens Fonden Yder økonomiske støtte til kulturelle, videnskabelige og humanitære formål. Kun uddeling i april måned. Anmeldelse af Matchbanker DK. til nordiske studerende, der skal på udveksling som en del af deres uddannelse. Primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde som fx spejderbevægelser og sportsklubber. Sikrer landskabelige værdier og flora og fauna.

Skandia Ideer For Livet - Fonden - Andre fonde …

. Det Kriminalpræventive Råd Kan yde støtte eller konsulentbistand til projekter med et kriminaltpræventivt sigte. Gebyrer og afgifter ved lån, du ikke må overse. Støtter det såkaldt 'byggede miljø'. Støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fair-laan.dk Legatet. Fortrinsvis til kendte almennyttige foreninger.

Udover den årlige uddeling af scholarship, ydes der IKKE støtte til enkeltpersoner. Socialt udsatte unge og etniske minoritetsgrupper har særlig prioritet. Sygekassernes Helsefond - For ældre og fysisk handicappede - Forskning inden for sociale og sundhedsmæssige område m.m.

Skandia Ideer For Livet - Fonden - Andre fonde og legater

. Giver ikke generel støtte eller støtte til byggeprojekter. Otto & Gerda Bings Mindelegat Sociale formål c/o Bech-Bruun Dragsted Adv. Kan gives til enkeltpersoner og organisationer. hvilket vil sige bygningskultur og akitektur. Hvordan ansøgeren mener, at udvekslingsopholdet vil have en gavnlig effekt på de globale relationer i Norden. Fair-laan.dk Legatet. Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet støtter aktiviteter, som forbedrer befolkningens muligheder for at opleve og forstå naturen. Medvirker til opretholdelse af balance mellem jagtinteresse og hensyn til dyr. Fonden støtter: - Samarbejde og kulturelt samvirke mellem Danmark og de skandinaviske lande - Danske søfarende ved støtte af uddannelse, kirkelige institutioner og sømandshjem. Der uddeles ikke til rejse-, fritids- og kursusaktiviteter. Støtte til sociale og humanitære projekter. Aktiviteter med sociale, humanitære og velgørende formål. Jyllands-Postens Fond Aktiviteter, projekter og matierel til sociale foreninger og organisationer. Kan ansøges af sportsudøvere og studerende, som støtte til træningsophold i udlandet.

Kommentarer