Din holdning til penge i 2018

Ved opfølgning på bevillingsmodtagende projekter i form af tro- og love-erklæring eller regnskab kan foreninger have tilbagebetalt en del af den oprindelige bevilling. Jeg giver jobbet til min ven Jeg giver jobbet til den dygtigste Jeg beder min kollega om at vælge Test dig selv – og se hvad andre mener. Livet er fyldt med moralske og etiske dilemmaer uden facitliste. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. De to kandidater er begge kvalificerede, men den ene overgår den anden en smule. teste din holdning til en række af de dilemmaer, som vi møder på livets vej. Magtpositioner Du skal ansatte en ny medarbejder på din arbejdsplads. Du får også indblik i, hvad andre har svaret. Du overvejer, om forældrene mishandler drengen. Mistænksomhed Du arbejder med at fremkalde billeder og har gentagne gange bidt mærke i billeder af en familie, hvor sønnen ser forslået ud. Guide til SMS lån på nettet. SMS lån, hvad er det?.

Det umulige er muligt: 3 #GivLivetVidere

. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Den mindst kvalificerede kandidat er dog din bedste ven. Din holdning til penge i 2018.

Farvel til pengeskænderierne |

. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår. Der kan desuden søges på regioner, kommuner og aktivitet.Vær opmærksom på, at databasen præsenterer oprindelige bevillinger. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.Midlerne skal bruges lokaltFormålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Din holdning til penge i 2018. Læs mere om dette her.Et formål pr ansøgningAlle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning

Kommentarer