Den Jyske Sparekasse – Se anmeldelse her

Pressede minkavlere sænker overskuddet hos Den Jyske Sparekasse.

. I november fulgte børsnoteringen, og sparekassen trådte dermed ind i en ny verden med de krav, der stilles til børsnotererede virksomheder. Online lån. Den Jyske Sparekasse – Se anmeldelse her. – Samtidig oplever vi en pæn kundetilgang, og de nye kunder tilfører sparekassen et tilfredsstillende forretningsomfang. I juni blev sparekassen omdannet til aktieselskab og fik samtidig tilført ny kapital fra professionelle investorer. Samtidigt vil sparekassens kapitaloverdækning øges med ca.

Tilfredshed med årsregnskabet i Den Jyske Sparekasse - Netavisen Grindsted

. Såfremt betingelserne for aftalen falder plads vil det indebære, at det udmeldte niveau for resultatet før skat opjusteres til ca. marts offentliggjorde Den Jyske Sparekasse sit første årsregnskab efter børsnoteringen sidste år. I en verden, der forandrer sig hurtigere end nogensinde, oplever vi, at mange kunder i stigende omfang har behov for en personlig relation til deres pengeinstitut – især når livets store økonomiske beslutninger skal træffes. Den Jyske Sparekasse – Se anmeldelse her.

Se oplevelser med Den Jyske Sparekasse? Kritik af banken - Kritik

. kr., så er vi absolut tilfredse med resultatet. Opgaven omfatter blandt andet opkrævning af betalinger, skatteindberetninger, levering af bogføringsmateriale, restancebehandling og løbende depotvurdering.

Kommentarer