Boligstøtte - Hvad er det og hvordan får jeg det?

Det vil være en rigtig god støtte, når du er studerende og på SU. Tryk start, og et nyt vindue åbner. Betaler du for vand, vandafledningsafgift, er en del af lejligheden fremlejet eller fremlånt. Når du arbejder, får du nemlig udbetalt mere af din særlige støtte og boligstøtte. Skriv gerne brevets overskrift og dato. Du får altid besked om afgørelsen i et brev. Der står altid i brevet, hvad du skal gøre, hvis du er uenig. Udbetaling Danmark skal have modtaget din klage inden kontortids ophør på den dag, klagefristen udløber. Du kan også få hjælp af en, du kender, fx et familiemedlem. Husk at give fuldmagt, hvis du ønsker, at en anden skal have kontakt med Udbetaling Danmark om klagen. Husk at tage højde for den tid, din klage er undervejs til Udbetaling Danmark, hvis du sender den med papirpost. Det er med til at sikre det bedste grundlag for at behandle din klage. Din husleje har også en indflydelse på, om du kan få boligstøtte, og hvor meget du kan få. Du får altid svar på din klage. Næste side skal du udfylde om nogen modtager døgnhjælp, handicappet mm. Derefter sender Udbetaling Danmark din klage videre til Ankestyrelsen, som vurderer den. Vælg “Beregn om du kan få boligstøtte”. Sådan klager du Du kan klage ved at ringe eller skrive til Udbetaling Danmark. Når Udbetaling Danmark har modtaget din klage, undersøger Udbetaling Danmark din sag igen ud fra det, du har skrevet i din klage. Hvis Udbetaling Danmark… Hvad sker der med klagen … giver dig ret i din klage Du får en ny afgørelse, som erstatter den tidligere afgørelse. Det kan fx være, hvis du har været alvorligt syg i hele perioden. Udbetaling Danmark skal have modtaget din klage senest kl. Indtast din husleje eksl alt forbrug. Share on facebook Share on google Share on twitter Share on linkedin Share on print Share on email Læs mere og selvbetjeningsløsninger Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Du får et nyt brev med Ankestyrelsens afgørelse, når de har behandlet din klage. Når du udfylder ”Klage over boligstøtte” her på borger.dk, får du undervejs hjælp til at give de oplysninger, som typisk er vigtige at have med i klagen. Derudover har den samlede indkomst, antallet af voksne og børn en betydning, for hvor meget du kan få. Indtast derefter jeres samlede indkomst, fradrag og om i et voksne osv. Hvis du klager over noget andet end en afgørelse Hvis du klager over noget andet end en afgørelse, undersøger Udbetaling Danmark, om der er noget, der burde være gjort anderledes. Se, hvad der ofte skaber misforståelser Start gerne med at ringe Hvis du undrer dig eller er utilfreds med noget i din sag, anbefaler Udbetaling Danmark, at du starter med at ringe til Boligstøtte. Ankestyrelsen er en uafhængig, statslig institution og den øverste klageinstans for bl.a.

Boligstøtte - Københavns Kommune |

. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, kan du klage over den. En afgørelse er Udbetaling Danmarks beslutning i din sag, fx hvad du kan få i boligstøtte, hvad du skal betale tilbage mv. I nogle tilfælde ringer Udbetaling Danmark til dig for at drøfte sagen og få flere oplysninger. Boligstøtte er et tilskud til dig og kan lune i enhver økonomi. Udbetaling Danmark læser alle forslag og bruger dem til løbende at gøre sin service bedre. Tjekliste – før du udfylder klagen Der er ingen krav til måden, du skriver på, men du kan bruge tjeklisten her som forberedelse, før du udfylder klagen. Bor i flere sammen i samme lejlighed, kan kun en af beboerne få det. Tryk “Beregn din boligstøtte”. Udløber klagefristen på en lørdag, søndag, helligdag eller fredagen efter Kristi Himmelfart, bliver klagefristen forlænget til den første hverdag derefter. Hurtig lån uden sikkerhed.

Hvis du er utilfreds eller vil klage - boligstøtte

. Borgerpanelet svarer fx på undersøgelser om borger.dk og kommunikationen fra Udbetaling Danmark. Tryk næste og få resultatet.

Boligstøtte – Se hvornår du får det udbetalt

. Efter du har sendt ’Klage over boligstøtte’, får du en kvittering i Digital Post med den tekst, du har skrevet i klagen. Hvor meget får du i særlig støtte pr. Du søger om boligstøtte her  Boligstøtte er forudbetalt, og du kan få boligstøtte fra første dag, hvis du søger senest en måned efter indflytningen, ellers får du først fra den efterfølgende måned. Du kan søge om det hos www.borger.dk. Derinde kan du også udregne, hvor meget du får i boligstøtte. Hvis du har forslag til forbedringer Hvis du ikke vil klage, men ud fra dine oplevelser har forslag til noget, Udbetaling Danmark kan gøre bedre, kan du sende dit forslag til forbedringer. Hvis du har brug for mere hjælp, kan din kommune hjælpe dig med at klage.

Boligstøtte - Kan du få boligstøtte, og hvad er …

. Når du klager, er det vigtigt, at det er tydeligt, hvad du klager over og hvorfor. Hjælp Udbetaling Danmark med at blive bedre Du kan blive en del af ATPs borgerpanel, som hjælper Udbetaling Danmark med at blive bedre. Fast eller variabel rente? Vi guider dig. Boligstøtte - Hvad er det og hvordan får jeg det. Du kan se, om du kan få boligstøtte, og hvor meget du kan få via dette link Sådan udregner du din boligstøtte. … ikke giver dig ret i din klage Du får brev om, at Udbetaling ikke giver dig ret, og din klage bliver sendt videre til Ankestyrelsen, som vurderer den. Nogle gange sker der misforståelser, som lettest bliver løst med en mundtlig forklaring.

Du kan ringe til Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller vil have hjælp til at klage. Har du fået tildelt boligen af kommunen.  Tryk næste. … giver dig ret i en del af din klage Du får en ny afgørelse med besked om, hvilken del af klagen, du får ret i. Du kan også kontakte Udbetaling Danmarks kundeambassadør, hvis du er utilfreds med den måde, Udbetaling Danmark har håndteret din sag, eller du synes, der er noget, Udbetaling Danmark kan gøre bedre

Kommentarer