Bag om Kvikto

via den permission til e-mail markedsføring dvs. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret. Sådanne databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale. Findes der virkelig rentefri lån?. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles. Behandlingsprincipper Vi vil behandle Personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig. Selskabet overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler personoplysningerne. Dette vil dog i givet fald alene ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. til en offentlig myndighed. Herudover forbeholder Selskabet sig ret til at bruge en databehandler uden for EU/EØS til at bistå Selskabet med at udføre sin forretning. Når Selskabet indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandlinger dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Nu er mobilen det foretrukne låneværktøj (ny statistik).

Selskabet vil svare på din henvendelse hurtigst muligt. Vores behandling af Personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. Derfor har Selskabet en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at Selskabet lever op til de høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte. Overførelse af personoplysninger til databehandlere og modtagere uden for EU/EØS Selskabet anvender de leverandører, som Selskabet har vurderet bedst kan bistå selskabet, og nogle af dem er beliggende i lande uden for EU/EØS, f.eks. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. Bag om Kvikto.

Mikrolån - Lånekassen >> Viden om lån, pension, budget, penge og.

. Videregivelse af personoplysninger Selskabet videregiver kun dine persondata til samarbejdspartnere, herunder til brug for markedsføring, hvis du forinden har samtykket hertil. Opbevaringsperiode Selskabet sletter dine personoplysninger, når Selskabet ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Selskabets legitime interesse i, at videreudvikle eksisterende produkter og have blik for trends og fremtidige produkter, jf. Hvis du er uenig i den måde, som Selskabet behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som Selskabet behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Selskabet. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Selskabet har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Dermed gør Selskabet sit bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Selskabet behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Selskabet indhenter dog ikke dit samtykke, hvis Selskabet er retligt forpligtet til at videregive dine oplysninger, f.eks. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give Selskabet pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Ændringer af privatlivspolitikken Selskabet forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Lån penge nu og få dem med det samme. I forbindelse med Selskabets indhentelse af et sådan eventuelt samtykke, vil du blive nærmere informeret om, hvad persondataene vil blive anvendt til. Databeskyttelsesforordningen art. Læs med her hvor vi kigger nærmere på fordele og ulemper.. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod en sådan videregivelse.

LÅN Penge ⇒ Find Dit Nye Forbrugslån (2019) ⇒ …

. Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enhe­der såsom smartphone, tablet eller computer

Kommentarer