Vær ansvarlig når du låner penge

På hundeansvarsforsikringen er der ikke nogen selvrisiko.

Nye lån –

. Men vær meget opmærksom på huse bygget i midt nullerne. Generelt dækkes ulovlige forhold bedre i en udvidet ejerskifteforsikring, end en almindelig. Krybekælder Huse med krybekælder skal man særligt opmærksomme på. God håndværksmæssig standard som love og regler ses der nogle gange stort på, og resultaterne kan være katastrofale og meget omfattende at udbedre. få fat i husets rapporter, BBR-ejermeddelelse, lokalplaner og meget mere. Når du har læst vores gode råd omkring køb af fast ejendom, skal du overveje brugen af rådgivning, da dette giver dig en en rigtig god forståelse af, hvad du er på vej ind til. Så skal I have undersøgt om det tvungent at være med, og herunder hvilke krav, udgifter mv. Men omvendt kan der også være stor prisforskel på en almindelig og en udvidet dækning. Hver gang I skal i gang med en ny rekrutteringsproces, bør I således oprette et nyt ”projekt” i jeres HR-system – uanset om stillingen bliver slået op eller ej.Hvis du ikke har et HR-system, kan du udnævne én i firmaet som ansvarlig for ansøgninger. Ved at danne dig et overblik kan du spare en masse tid, når du for alvor begynder at lede efter jeres nye hus. Det er nemmest, hvis det ligger digitalt. Men bankrådgiveren er ikke din rådgiver. Sæt jer ind i det at være husejer Der findes efterhånden en masse god viden om det at være boligejer, herunder en masse god viden om de forskellige typer huse. Pas på med gør-det-selv huse Nogle af de værste eksemplarer vi ser på byggesjusk ser vi i de huse som er bygget helt eller delvist om af en entusiastisk, men ikke dygtig gør-det-selv mand. Hvis I vælger at tage en byggesagkyndig med på en købergennemgang, får I en grundig byggeteknisk gennemgang af den ejendom, I overvejer at købe. om huset, vurdere husets værdi mv. De fleste henvender sig alene til deres såkaldte bankrådgiver. Vurderer vi, at du ikke kan pålægges juridisk erstatningsansvar for skaden, tager vi dialogen med den skadelidte om, hvorfor du ikke skal betale det erstatningskrav, der er fremsat imod dig. Hvis ikke der decideret huller i taget eller lign. Stol aldrig på sælger, mægler men lad ældre anlæg vurdere af uvildige fagfolk. Brug rådgivere.Skulle du kun bruge rådgivere én gang i dit liv, så er det ved huskøb. bygningsdelen ikke er blevet besigtiget. Der findes ikke vedligeholdelsesfrit træværk. Huse der ligger på vejnavne der ”rimer” på vand og fugt, har mere ofte problemer med fugt end hvad man skulle tro. Så kan man begynde at have drømme og have tanker vedr. Eksempelvis er det stort set umuligt at tegne råd og svampeforsikring for et bindingsværkshus. Dokumenter, forsikringer mv. Det kræver login med NemID, og du kan kun se enkelte dokumenter for et hus, hvis du ikke er ejer af huset. Så vær mere opmærksom på oversvømmelse af grunden, kælder mv. i dit HR-system eller i dit mailarkiv, så du gør livet nemmere for dig selv.Vi vil anbefale jer at gøre jeres HR-system til omdrejningspunktet for al databehandling i rekrutteringsprocesserne fremover. Mange kommuner er online med alle husets dokumenter og byggeansøgninger via hjemmesiden www.weblager.dk og eller skal man ind på den enkelte kommunens hjemmeside. I nogle tilfælde er du juridisk erstatningsansvarlig, selvom du ikke har udvist en fejl eller forsømmelse. Husforsikring Der er stor forskel på husforsikringer og hvad de dækker. Der skal ydermere udarbejdes skøde på huset. Vær ansvarlig når du låner penge. Har I bil, eller er I afhængige af det offentlige. Ejendomsmægler Som udgangspunkt er en ejendomsmægler ikke købers mand. i forhold til andre huse i området. forsikring, er der som oftest sammenhæng mellem pris og kvalitet. Vi bruger selv funktionen, hvor vi indsætter noter i en PDF. ombygninger eller tilbygninger. Meget gerne de helt originale, men også gerne dem som er lavet vedr. Prioritér dine krav og ønsker. Grundejerforeninger Er der grundejerforeninger eller lignende. Et energimærke skal give kommende husejere en idé om, hvor dyrt huset er i drift mht. Børn kan – på samme måde som voksne – gøres ansvarlige for skader, hvis de har udvist en fejl eller forsømmelse. Elinstallationsrapporten ligner en tilstandsrapport, og der anvendes overordnet samme karaktersystem som i en tilstandsrapport. Huseftersynsrapport eller tilstandsrapport Formålet med en tilstandsrapport er, at beskrive et hus’ relative tilstand i forhold til dets alder og type. Krybekældre kan være fugtige og klamme, og kræver velfungerende ventilationsmuligheder – typisk igennem husets sokler. Opbevar alle informationer om kandidaterne ét stedDu skal kunne finde AL data om en kandidat, da kandidaterne har ret til at få slettet/rettet al data, som du har opbevaret om dem. Eksempelvis står der ofte noget generelt om hustypen i den aktuelle tilstandsrapport – på de bagerste siden. Grundejeransvarsforsikringen på din hus- eller sommerhusforsikring Omfatter det erstatningsansvar, du pådrager dig som ejer eller bruger af ejendommen. Nye huse Nye huse er der som oftest ikke de store problemer med. Vær ansvarlig når du låner penge. Kend problemhuset på gadenavnet Det er lidt en stående joke, men der kan være noget om snakken. Findes der gratis lån?. Der kan ofte tegnes tillægsforsikringer, eksempelvis på synlige rør, glas eller lign. Kælder Kældere er ofte en husejers store bekymring. Og det betyder også, at alt I noterer om en kandidat, skal kunne ”tåle” at blive læst af kandidaten selv. Den byggesagkyndige kan imidlertid også rådgive jer om de forsikringsmæssige problemer og klausuler, tilstandsrapporten kan forårsage, når der skal tegnes en ejerskifteforsikring på boligen. Så er der tale om kuldebroer. banken kigger på når der regnes på, hvor dyrt et hus I kan købe. Videre er der også en række andre dækninger som kan være rare at have. Forsikringsrådgivning er altid svært, og det handler jo meget om hvis og hvis, og det må vurderes nærmere for hvert enkelt tilfælde. Men er huset klassificeret med en meget høj bevaringsværdighed, eller decideret fredet, så skal man vide hvad det er man går ind til. Privatansvarsforsikringen på din indboforsikring Omfatter erstatningsansvar for skade på andre personer eller andre personers ting, som du eller andre i din husstand bliver pålagt. Vi har samlet nogle af de vigtigste råd til jer huskøbere, således I får en idé omkring, hvilke ting der skal tages stilling til ved køb af fast ejendom. Så overvej nu hvor vigtigt det er, at skulle bo i hovedstadsområdet. Disse skal kontrolleres grundigt. Dette kan give problemer med sortsværtning og i værste fald skimmelsvampe – udover selve varmetabet, og den højere varmeregning. I nogle af dem, er der angivet en investeringspris, og i andre af forslagene er der ikke angivet investeringspriser. Flade tage Flade tage er kendt som problemtage, og ofte med rette. Byggeteknisk rådgiver Brug altid en uvildig byggeteknisk rådgiver til at få gennemgået selve huset. Inden gennemgangen vil den byggesagkyndige have gennemgået den foreliggende tilstandsrapport og kan således besvare de spørgsmål, I har til den. Dog kan man godt en ejendomsmægler til en række arbejder, såsom at skaffe tilstrækkelig information mv. Tilstandsrapporter må aldrig alene betragtes som den endelige sandhed vedr. Ydermere skal man være særligt opmærksom på ens forsikringer, som meget ofte melder ”hus forbi” når det kommer til råd og svampeskader i et træhus. Vær meget opmærksomme på dette punkt, for en olietank kan i værste fald betyde risiko for olieforurening. Kig på væggene, er der sorte eller mørke striber på væggene. Selve købsaftalen skal ligeledes gennemlæses og sikres.. Der kan både være problemer med vandindtrængning igennem vægge og gulve, der kan være opstuvende kloakker. Krybekældre er ofte kilden til kolde gulve, med træk- og lugtgerner derfra. Vi anbefaler ikke, at du betaler noget til skadelidte, da du ved at betale anerkender et erstatningsansvar, som du ikke nødvendigvis har. Prøv at lægge mærke til det ved husgennemgangen.

Efter dansk ret er du normalt juridisk ansvarlig, når du ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Eternittag Gamle eternittage indeholder ofte asbest. Som vi plejer at sige, en tilstandsrapport er ikke til for huskøber, den er til for ejerskifteforsikringen. Rådene er ikke direkte i en prioriteret rækkefølge, men forsøgt inddelt lidt efter emne. Vi ser ofte problemer med afvandingen, og de er typisk dårligt isoleret. Ejendomsmægleren må slet ikke lægge huset til salg, uden at der foreligger et gyldigt energimærke. Dette kan være en indikation af et dårligt isoleret hus, og/eller et mangelfuldt varmeanlæg. Kigger på I på et hus med et fladt tag, skal I være ekstra opmærksomme, og altid få det kontrolleret af en fagmand. Vi anbefaler i stedet, at du anmelder skaden til os, så vi kan varetage dine interesser og vurdere, om du kan gøres juridisk erstatningsansvarlig for skaden. Herunder iblandt de første huse med de berygtede MgO plader. Det er altså ikke en rapport og vurdering over de problemer, der er i huset i forhold til et helt nybygget hus. Der kan ligge en guldgrube af informationer på gamle tegninger, byggeansøgninger mv. Generel information om huset Du kan hente en del oplysninger om huset ved at gå ind på www.boligejer.dk her kan man bl.a. Maling holder sjældent særligt længe, og kan give problemer med fugt på taget mv. Ventilationsåbninger må aldrig være blokeret. Utilgængelige bygningsdele eller område Udover at den bygningssagkyndige ikke kan udtale sig om tilstanden af de skjulte områder, så kan bygningsdelene selvsagt indeholde skjulte skader som kan vise sig på et senere tidspunkt. Den klassiske er de ældre asbesttage, som man bare har lagt et andet tag henover, eller en gang maling.

Spil ansvarligt - Stop når du synes, din grænse er nået.

. Investeringen er stor og konsekvenserne kan være større. Et dårligt isoleret med et højt varmeforbrug er dyrt at bo i, og energiposten har direkte indvirkning på jeres rådighedsbeløb, som bl.a. Energimærke Energimærket er derimod lovpligtigt. Det vil sige de skader ejendommen eller grunden ”forvolder” og de skader du ved fejl eller forsømmelse forvolder i forbindelse med vedligeholdelse af ejendommen. Sæt jeg godt ind i husets type, og bliv klogere på det akilleshæle, vedligehold, arkitektur mv. Det er de tilfælde, hvor man ifølge lovgivningen er ansvarlig for skaden, fx i Lov om Hold af Heste, Danske Lov og Mark- og vejfredsloven. Det kan ikke siges ofte nok. Disse kan være meget generelle, og i værste fald gøre en forsikring reelt ubrugelig. Skaden skal i første omgang anmeldes til den skadelidtes forsikring. Er skaden ikke dækket af den skadelidtes egen forsikring, eller får den skadelidte trukket en selvrisiko fra i erstatningen, kan du anmelde skaden til os, og vi behandler sagen på din ansvarsforsikring. Men, ALT træværk skal behandles løbende. Og herunder skal energimærket komme med rentable energiforslag. Der er heller ikke selvrisiko på gæstebudsskader, børnedækningen og lån-/lejedækningen. Ofte overvurderer man et hus’ varmekilde, måske i form af et gammelt oliefyr, fjernvarmeanlæg eller lignende. Brug derfor en uvildig økonomisk rådgiver, som kan rådgive jer vedr. samt ændringer af kloakker mv. Energirenoveringerne skal bedømmes ud fra en rentabilitetsberegning, men kort fortalt, er en efterisolering rentabel ud fra en given faktor, så er det lovpligtigt at efterisolere. Ønsker du en ægte, holistisk og uvildig vurdering af huset, så skal hyre din egen byggetekniske rådgiver. Men alt for bliver disse ventilationsåbninger blokeret, af alt lige fra en tilbygning, en udestue eller et skur, til planter, grillen eller lign. Træhuse og bindingsværk Disse typer huse kan være vidt forskellige, men fælles for dem begge er, at der er meget vedligeholdelseskrævende. Hustegninger Få fat på hustegningerne – dem alle sammen. Men når de skal skiftes eller lign. En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, som mange ellers tror. Energi og varmeregningen Husets varmeregning har stor betydning. Men der er ofte sammenhæng mellem pris og kvalitet. Prøv at lægge mærke til hvordan huset varmes op. Altså er alle skader viser på eller fra taget ikke dækket. Dette betyder ikke noget når det bare ligger der, og ofte holder de langt bedre end eternittage uden asbest. Ved en helt ny tagbelægning ovenpå kan der komme problemer med bæreevne, og hvis det gamle tag skal fungere som undertag, så kræver det jo, at det rent faktisk er tæt. Vi ser en masse byggeskader fra denne periode. Læg mærke til, at der i energimærkerne er ”grønne” forlag til energiforbedringer. Ombygning og tilbygning Hvis jeres drømmehus er n æ s t e n helt perfekt til jer, typisk pga. de rette bank- og realkreditlån. Gamle tage Mange tage står i disse år til udskiftning, hvilket skyldes tagenes ”naturlige” levealder. Lovpligtigt at energirenovere Skifter man eksempelvis taget, dele af ydervæggene eller laver nye varmeinstallationer, så er man forpligtet ved lov jf. Det er også det man i gamle dage skrev som ”skal du alligevel bygge om, så er det en god idé at efterisolere”. Dette kunne eksempelvis være skimmelsvampe i en utilgængelig krybekælder eller loftsrum. Mange ”sælgere” vil fortælle at træhuset er lavet med kvalitetstræ eller hårdt og derfor ikke skal behandles. Olietanke En nedgravet eller på anden skjult olietank, er altid en joker ved huset. Hvis du har valgt en selvrisiko på din indbo- eller bygningsforsikring, er det den selvrisiko, der gælder på henholdsvis privat- og husejeransvarsforsikringen. Det er særligt klausuler, servitutter på husets og dets grund som skal gennemgås

Kommentarer