SU’en har stået stille siden 2001

Den der vintertræning –

. Stophaner, som er placeret i vejen ca. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes. Forbrugeransvar Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Kopier link Kopieret til udklipsholder. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. 5 almindelige måder folk spilder penge på. Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis du ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan du læse mere hér.  Vandanalyser Ønsker du at få foretaget en analyse af dit drikkevand, kan du evt. Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.  Drik frisk vand Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten.

Tre stærke profiler -

. Sørg derfor for at vedligeholde din hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Har du en brandhane placeret uden for din grund, skal du sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over  stophanen.  Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op.

SNT stormer frem efter Løvens Hule: Fredag …

. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift. .

Hvis der er problemer, bør du kontakte en blikkenslager.  I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Grundvand i Danmark I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes. SU’en har stået stille siden 2001. før skel, tilhører vandværket og skal derfor altid være til at komme til.

Lokale Nyheder - Globus Guld

. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for.  Utætte rør Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt

Kommentarer