Omkring Robot Lån

Forældrene skal aktiveres endnu mere i fremtiden. Vi kigger de enkelte afdelinger og selve SIF efter på nogle af områderne og forhåbentlig kommer vi frem til nogle handleplaner. Kort fra kontoret Økonomi Dorthe. Fri kontingenter, værdipakker – hvordan handler vi med hinanden – kan der smides attraktive ydelser ind som betaling for trænere. Fremtiden bringer et tættere samarbejde med Gudbjerg bordtennis trænere og spillere, som lukker efter denne sæson. Kort status på  fra hver afdeling.Svømning: Det kører godt. Der er et godt samarbejde med håndværkerne. Under beslutning henlægges de sager som efter en debat besluttes vedtaget i HB. Kursusfaktura plus kursusbevis indsendes til kommunen. Dansepiger i spinning lokalet. Oldboys landsholdet i fodbold bestemmer lidt datoen. Michael Bjørn blev valgt som dirigent og Flemming Krøis og Arne Møller som stemmetæller. Løst og fast Michael Jensen introducerede sig selv. Der er lavet mange sociale arrangementer i klubben til glæde for både forældre, trænere og spillere. HB gives mandat til at finde en ny formand. Tweenklubben og Ungdomsskolen. Det har betydet en del trukne hold og hold som ikke har kunnet gennemføre hele turneringen. psalter pseudo- pseudobegivenhed pseudonyhed pseudonym pseudonym pseudonymitet pseudovidenskab pseudovidenskabelig p-skive psoriasis pst psych. Det skal indskærpes over for de aktive hvordan god opførsel og færden i SKI foregår. Løst og fast Nyt fra SKI/cafe. Kører et sponsorbanko Kr.Himmelfartsdag i år uden Borgerforeningen, der ikke ville være med. . Arne takkede Michael Bjørn for rollen som dirigent.

Robotten Albert Aktindsigt fejrer 1 års fødselsdag

. Carsten Friis ultraløber, han ligger i toppen af DK. Svømning. Samtidig prøver vi at tilbyde kroket som disciplin i SIF, men det kræver der er folk der vil stå i spidsen for aktiviteten. Årets SIF’er Der nedskrives et regelsæt omkring valg af Årets SIF’er. Haldeling med bordtennis forløber fint.Gymnastik. Der afholdes også et gåsespil, hvor præmierne er gæs. Snakket om konsulentens rolle og det fremtidige arbejde, hvor den oprindelige funktion skal findes frem igen. Der oprettes en gruppe mere. b.    Kort fra kontoret                                          i.    Regnskabsføring – retningslinjer fremover, herunder budgetter. Vi vil opsætte lys på multibanerne, så de også kan bruges om aftenen. Fremover kan man handle og lægge ud og  derefter få refunderet pengene. Der spilles kun om pengepræmier. Tina melder ud hvilke dage og hvilke tidspunkter. Forældre til de unge søges – måske vælge en klasse årg ud på skolen – info til lærere. På Beachvolley siden har der været god aktivitet sommeren over. Flere nye instruktører har meldt sig – super dejligt. Dagsordenen godkendt, der ønskes drøftet Zumba og hjertestarter. Hvilke principper aflønnes der efter. Vi skal se på en ny gynge med mindre huller. Omkring Robot Lån. Med efterårskulden er der kommet gang i fællesløbet igen. Hvilke værdier bygger vi SIF på. Det letter afdelingernes kontingentopkrævninger, at de kun skal foretages én gang pr sæson. Kort status økonomiDorthe gennemgik de enkelte afd økonomi. Dirigenten afsluttede herefter mødet. Sluk lyset i hallen når man forlader rummet. Emner: Henrik, Carsten Snaps, Erhvervsklub: Lasse, Nicki, Arne, Gunnar, Bo, Anja m.fl. Gode trænere og en enkelt ny under oplæring. Der vil blive taget fat på generelle emner som medlemsregistrering/kontingent, goder/godtgørelser, klubkultur mm. Afholdt møde, men ikke det store input. udnytte nye muligheder som opstår. Mette har heldigvis hjulpet vores nye bogholder Maria Christensen med at komme på plads, men det er efterhånden en meget stor opgave at drive SIF’s administration med de rigtig mange frivillige ledere og trænere. Det har sat gang i en værdi snak i afdelingen. . Der er en del unge, og der er et godt samarbejde med Svendborg volley. Afdelingen er også gået over til conventus som har givet lidt problemer, men der er fokus på udfordringerne. Det er for lidt, så det er sidste gang. Der efterspørges flere frivillige til at løfte de mange opgaver, bl.a. De enkelte formænd og afdelinger, vil altid kunne finde deres respektive regnskaber på conventus. Der kræves kontingenter op – fokusområde. HRsund.dk/Bo bliver også fremadrettet tilknyttet SIF som konsulent, men udgiften halveres i forhold til det nuværende niveau. Seniorafd sammebesætning som sidste år. Afdelingen ønsker nye ind i udvalget. Principper omkring skilte sponsorer.

Dagsordner og Referater | Skårup IF

. Støtterne – Det har været et bedre halvår i mange år. Opgradere udstyret så det kan holde i flere år frem. Billige priser på gæs i Brugsen medfører at Støtterne laver et andespild. Arne Møller Larsen foreslog et førstehjælpskursus. Starter på tirsdag med samme tendens som tidligere. Fodbold. Vi skal oplyse hinanden om principper og retningslinjer i de enkelte afdelinger. For det andet har afdelingen ikke haft et senior turneringshold, men udelukkende motionshold. Gunnar Nyholm og Pernille Egdal. skal kigge på hvordan vi kan booste afdelingerne. Projektet har sat gang i en proces som fremadrettet skal holde SIF på tæerne. Skårup Erhvervsklub skal have en brush-up. Der er opsat en kaffeautomat i cafeen til mob.pay/kontant. Der er fællestræning med de andre afdelinger fra andre foreninger i lokalområdet. Herreomklædning i gl omklædning er udsugning repareret. Bodybike holdene er ved at være fyldt op. Der starter ungdomsbadminton op med Søren Hansen som træner samt en Hans Christian fra Vejstrup. Tak til administrationen Tina og Bo Tak til bestyrelseskolleger Tak til Klaus for hans arbejde i håndbold Tak til Michael Jensen, som har været med fra starten i roadrunners. Der har været indbrud hvor ketcherne er stjålet. I dag skal vedkommende selv melde sig til og betale via conventus. Lån 500 kroner hurtigt og let. Kunne kombineres med brunch søndag formiddag. De har vinteren over kørt styrketræning i hallen hver søndag morgen efterfulgt af en løbetur.

Generelt ser regnskabet fornuftigt ud. Revisorerne havde kommentaren, at der er godt styr på bilagene, men de foreslog at SIF skulle starte et nyt regnskabsprincip enkelt og overskueligt. HCA marathon Svendborg løbet og sikkert mange flere.              Fodbold – Sæsonen er godt i gang, og der er mange ungdomsspillere. Det er ikke penge du som person eller kunde ved SEF mister, men derimod penge som SEF giver på vegne af dig. Masterholdet og Casanova kører.  Samarbejdet med de tre foreninger skal udbygges i fremtiden og et stærkere netværk skal opbygges. Arne takkede Niels Aagaard for sit store virke i revisionen. Arbejder på at få lys på højen. Også beachvolley har nydt godt af den dejlige sommer. Det gik fint med en god omsætning. Indledende møder er afholdt.

209 GENIALE gaveideer til ham - Find den Bedste …

. Til Orientering Kort fra fmd og NæstfmdMøder i FU og kigget på økonomi – det kører fornuftigt. Det skal gøres mere gennemskueligt. Det kører godt med spillegilderne i Støtterne. Godtgørelsesark findes på hjemmesiden. Michael Bjørn blev valgt som dirigent. Arne stopper i støtterne til generalforsamlingen. Kontingenter er kommet ind.

.. Håber der er nogle der vil gå ind i tennis. Efterlyser gode ideer til flere aktiviteter på banerne. Vi må forvente et samlet underskud i SIF på ca. Volley.Jacob Foged. Beach er startet. Det er en udvikling vi bliver nød til at forholde os til. Sten står som ansvarlig for servering af forret og anretningssted af denne. Der er sædvanen tro blevet afholdt klubmesterskab og det blev i år Viktor Buch og Martin Trans som vandt – talenterne slog erfaringen. Bo Isaksen ReferatSIF Hovedbestyrelsesmøde nr. De gamle i form af Casanovaholdet og Super Masters holdet har klaret rigtig godt. Afdelingen deltager flittigt i de mange løb rundt i hele Danmark og klarer sig rigtig flot. Det skal der betales for fra volley til fitness. Sportsligt er det gået knap så godt. Sammen med tennis, badminton og bordtennis er det tre idrætter SIF vil have stor fokus på i den kommende sæson og forsøge at booste til flere medlemmer. Tilsagn om at der kommer nye folk til, men det afventer vi. Da fodbold ikke er startet op endnu, så er der givet tilladelse til dette. Ultra kort intro til Conventus. Udpegning til Skårup Kultur- og Idrætscenters bestyrelse. Ny mailadresse til alle formænd. Ander Lilhav fra DGI er moderator på mødet. Dertil kommer udgiften til udbyder f.eks YouSee. Arne Jensen kunne som en meget stolt formand fremvise et flot regnskab og stigende interesse for spillegilderne. DM i beachtennis, som SIF havde lagt billet ind på, er blevet lagt i Jylland i stedet. Prøver at få gang i bordtennis for ungdom. Flere forældre spiller sammen med deres børn, så der vil være basis for en børneafdeling. På ønskelisten står måltavle rigtig højt.  – vi ser meget frem til den nye energi i kommer med

Kommentarer