Modus Finans – Lån for alle over 20 år – Afdragsfrit forbrugslån

Selskabet vil svare på din henvendelse hurtigst muligt. Selskabet indhenter dog ikke dit samtykke, hvis Selskabet er retligt forpligtet til at videregive dine oplysninger, f.eks. Opbevaringsperiode Selskabet sletter dine personoplysninger, når Selskabet ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Derfor har Selskabet en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at Selskabet lever op til de høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Selskabet overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler personoplysningerne. Sådanne databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale. til en offentlig myndighed. Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles. Omkring D-E-R. Videregivelse af personoplysninger Selskabet videregiver kun dine persondata til samarbejdspartnere, herunder til brug for markedsføring, hvis du forinden har samtykket hertil. Selskabets legitime interesse i, at videreudvikle eksisterende produkter og have blik for trends og fremtidige produkter, jf. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give Selskabet pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Modus Finans: login på min konto ≫ registrering ≫ kredit i Modus.

. Behandlingsprincipper Vi vil behandle Personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig. Hvis du er uenig i den måde, som Selskabet behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som Selskabet behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Selskabet. Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enhe­der såsom smartphone, tablet eller computer. Modus Finans – Lån for alle over 20 år – Afdragsfrit forbrugslån. Databeskyttelsesforordningen art. via den permission til e-mail markedsføring dvs. Dette vil dog i givet fald alene ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. Selskabet har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Overførelse af personoplysninger til databehandlere og modtagere uden for EU/EØS Selskabet anvender de leverandører, som Selskabet har vurderet bedst kan bistå selskabet, og nogle af dem er beliggende i lande uden for EU/EØS, f.eks. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod en sådan videregivelse. Zaplo – Lån op til 25.000 kr | Bliv godkendt i dag. Når Selskabet indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandlinger dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Herudover forbeholder Selskabet sig ret til at bruge en databehandler uden for EU/EØS til at bistå Selskabet med at udføre sin forretning. Ændringer af privatlivspolitikken Selskabet forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Vores behandling af Personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. Dermed gør Selskabet sit bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Selskabet behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Modus Finans - Lån penge med afdragfrie måneder -

. Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret. Modus Finans – Lån for alle over 20 år – Afdragsfrit forbrugslån. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. Bedste forbrugslån. I forbindelse med Selskabets indhentelse af et sådan eventuelt samtykke, vil du blive nærmere informeret om, hvad persondataene vil blive anvendt til

Kommentarer