Lidt om D:E:R

HP PAVILION P6-2285EO - stationær PC med lidt ekstra - D:E:R

. Hannerne opretholder dog ikke egentlige territorier og kan parre sig med flere forskellige hunner.

Oversigt over 43-54 - D:E:R

. Den kræver større sammenhængende løvskov eller blandskov med tæt underskov af buske og bunddække som brombær, kristtorn eller hassel. Sneppekødet, inklusive ekskrementerne, er en lækkerbisken for dem, der holder af det. Skovsneppen er et natdyr, der først bliver aktiv om aftenen. januar.Jagten er blevet indskrænket af flere omgange. I Bretagne jager man dem på en speciel måde. Den er særlig almindelig i Læsø Klitplantage, Rold Skov og Grib Skov. Det er dér, man nemt kan indfange dem med snarer. Skovsneppen er i Danmark en meget almindelig trækgæst fra Skandinavien, Finland og Baltikum. De forlader skovtykningen ved mørkets frembrud for at sprede sig i lysningerne, hvor de følger stierne. Næbbet er langt, benene forholdsvis korte, og hovedet er stort. At øjet sidder så langt tilbage, medfører, at øreåbningen sidder under den forreste del af øjet og ikke bag øjet som hos de fleste andre fugle. Hos skovsneppen bliver det mest attråede jagtbytte, den yderste lille håndsvingfjer, kaldt penselfjeren, og er jægerens trofæ. Skovsneppen er på størrelse med en due og har en fjerdragt, der er fint mønstret i brune farver. To mand slår sig sammen og lægger sig i skjul i skovengene, hvor skovsnepperne under kokasserne finder store mængder orme. Hunnerne på deres side kan også parre sig med flere hanner. en busk, nogle bregner eller en lavtliggende gren. Under sneppetrækket, der foregår med en uglelignende flugt med langsomme vingeslag, udstøder hannen nogle karakteristiske lyde, der ofte gengives som kvor-kvor-pissp. På overvintringsstedet kan den om natten fjerne sig flere kilometer fra den nærmeste skov, for at søge føde på enge og marker. Her kan man minde om det latinske ordsprog: De gustibus … non est disputandum". Den ene mand bærer en lygte og en slags pig fastgjort for enden af et langt skaft; den anden bærer en af de klokker, som man sætter om halsen på køer. Boliglån | Se markedets bedste lån til bolig [2019] - Ansøg online her. De høje pissp-lyde kan høres langt omrking. Mødes flere hanner under sneppetrækket, forfølger de hinanden, mens der udstødes -lyde. Den findes fra de Britiske Øer gennem Mellemeuropa, Skandinavien og Sibirien helt til Japan. Den stiger da op mellem trækronerne, for dog derefter ret hurtigt at slå sig ned igen.

Skovsneppen er udbredt over en stor del af Europa og Asiens tempererede zone, mod nord op til trægrænsen. Reden er en fordybning i skovbunden under f.eks. Mod syd findes den i bjergområder som fx Pyrenæerne og Himalaya samt på øer i Atlanterhavet som Azorerne, de Kanariske Øer og Madeira.Dens levested falder i høj grad sammen med de områder, hvor der findes regnorme. Spidsen af næbbet er meget følsomt og hvis fuglen mærker et byttedyr, åbnes kun den yderste del af næbbet for derved at gribe om det og trække det op af jorden.Den lever desuden af diverse plantemateriale og andre smådyr. Ofte er der to kuld i Danmark, hvor det sidste kuld kan lægges indtil midt i juli.Under rugningen af æggene trykker hunnen så hårdt, idet den stoler på sin kamuflage-farvede fjerdragt, at den nemt kan tages med hånden. Om foråret ses trækket i marts og april, mens det om efteråret ses fra oktober til december. Dage, hvor der raster et stort antal snepper i skoven, taler man om sneppefald. Kvor-lydene minder nærmest som en kvækkende frø.

Vi går sammen med for at styrke platformen

. Hannen forlader herefter hunnen, der alene overlades udrugningen af æg og pasningen af de senere unger. Den kan også som andre vadefugle forsøge at bortlede opmærksomheden fra ungerne ved at spille såret, idet den med hængende vinger flakser hen ad jorden. Arten lever mest af regnorme, som fuglen finder ved prøvende at stikke næbbet i jorden. Hunnen kalder den overflyvende han til sig med en stille fløjten, hvorefter parringsspillet begynder. Den overvintrer i Syd-, Sydvest og Vesteuropa, fx de Britiske Øer, Frankrig og den Iberiske Halvø.

Finans - Lån op til kr! Læs mere om.

. Mennesker kan komme den meget nær, inden den flyver op. I milde vintre kan mange dog overvintre i Danmark, især i Vestjylland. Den fores med tørre blade eller grannåle. Under sine flyveture følger hannen lysninger og skovveje og kan foretage rundture på flere kilometer. Skoven skal helst indeholde en mosaik af varme, tørre steder for hvil, fugtige steder for fødesøgning og åbne områder som lysninger for parringsflugten.I Danmark findes skovsneppen ynglende over næsten hele landet, men med den største bestand mod øst. Hvor den lever, kan skovsneppens borehuller ofte ses i den bløde, fugtige jord. Jagt på skovsneppe om natten i Bretagne, Frankrig. Senere når ungerne er kommet til verden og den jages op, skulle det kunne ske, at hunnen tager en unge med sig under flugten, fastholdt mellem benene. De to fugle går inden parringen rundt om hinanden med halefjerene udbredt, så de danner en halvcirkel. Skovsneppen trækker om natten og skjuler sig i skovbunden om dagen, hvor den udnytter sin kamuflerende fjerdragt. Sneppetrækket er særligt almindeligt i stille, fugtigt vejr. I yngletiden skulle skovsneppen dog søge sin føde om dagen, mens den hviler i en lysning om natten. Dette sker med larmende vingeslag og med mange kast og drejninger til siden, mens den ofte udstøder et hæst skrig. Lidt om D:E:R

Kommentarer