I denne blog viser vi dig, hvordan du finder den billigste og bedste kassekredit til lige netop dine behov.

En svær, men vigtig journalistisk opgave Det er altså en forbandet god ide altid at spørge, om resultatet står alene eller kan bekræftes af andre lignende forskningsresultater, når man præsenteres for ny forskning. Enhver almindelig boligejer kan godt finde ud af at skelne mellem friværdi og boligens vurdering.

Nu kan medier undgå at blive snydt. Det er vanskeligt, men ikke desto mindre en vigtig journalistisk opgave. Men der er større og mere interessante problemer. Ministerparallellen er til at få øje på. Der er med andre ord tale om et problem, vi møder i andre sammenhænge i nyhedsstrømmen. Målingen står indtil videre alene, og derfor skal man være varsom med konklusionerne, men hvis billedet bekræftes af andre meningsmålinger …“. Disse valg er præmisser og er forskellige for de to undersøgelser. I denne blog viser vi dig, hvordan du finder den billigste og bedste kassekredit til lige netop dine behov. Det er svært på den baggrund at tale om objektive eller direkte sammenlignelige målinger af, hvad danskerne foretrækker. artikel om samme emne, så viser gentagelseseksperimenter, at overraskende mange forskningsresultater ikke lader sig reproducere. DR’s Detektor tog fat i undersøgelserne og skrev en glimrende artikel om metodeproblemerne ved Concitos undersøgelse, men kom ikke hele vejen rundt. Det lyder som en plausibel antagelse. For hvis man vil undersøge, hvilke ministre der er mindst populære, så skal man også spørge om det. Hvis man trækker gæld i ejendommen fra og dermed ser på friværdi som formuekomponent, så er det slet ikke den største komponent. Hvis man vil vide, hvad der er mindst sexet, så skal man … yes, rigtigt … spørge om det. Hvad er afdragsfrie lån?. Få en bedre kreditvurdering. Både pension og finansielle aktiver er større. Nogle analyseinstitutter måler konsekvent tilslutningen til bestemte partier for højt eller lavt. Flere medier undrede sig behørigt over de strittende budskaber. Det har Erik Gahner Larsen tidligere overbevisende demonstreret. De anvender en såkaldt dekomponeringsmodel til at forklare formuegabet mellem ejere og lejere. Det er ikke nødvendigvis sandt, blot fordi resultatet er ”statistisk signifikant”. Frafald kan opstå undervejs i en undersøgelse. Vi ved ikke, om nogle af dem falder fra på grund af manglende interesse for emnet. Og her kommer de upopulære ministre ind i billedet. Formidling af undersøgelser. Alle disse spørgsmål tårnede sig op. Man forestiller sig køen foran den lokale ejendomsmægler. Dagen forinden havde Berlingske imidlertid fortalt, at flygtninge- og indvandrerpolitikken ifølge danskerne er det vigtigste politikområde for en kommende regering. Eller hvis Berlingske havde tilladt fem. Der er risiko for, at svarpersonen giver op, hvis der er mange spørgsmål; hvis spørgsmålene virker uvedkommende; hvis man er uenig i præmissen for undersøgelsen. DST Analyse gør en dyd ud af at slå fast, at de ikke har belæg for at sige noget om årsagssammenhænge. Det hviler på en underliggende forudsætning om, at de udvalgte personer faktisk svarer. Forleden kunne man læse denne opsigtsvækkende nyhed hos den grønne tænketank Concito. Lad os samtidig antage, at de superrige danskere næppe er blevet superrige, fordi de har købt et hus. Og det gør man faktisk ofte, når man analyserer fx løn og formue. De to tal er sjældent identiske. Analysen er lavet på baggrund af danske husstandes gennemsnitsformuer. Min mission – at genoprette Maze og Co.’s anseelse – er tilbage på sporet. Der er også et udmærket kapitel om meningsmålinger og spørgeskemabaserede undersøgelser, men det bliver dog mest til en indledende introduktion til de typiske validitetsproblemer. Det ville – måske – give helt andre resultater. Det ville være et lidt ærgerligt resultat for de pågældende. Der etableres en underliggende præmis om, at klimaområdet er vigtigt. Forklaringen er lige så simpel, som den er god: Medianformuen er upåvirket af, at de rigeste danskere ejer langt mere end den typiske dansker. showforsker, Karen Sjørup, slet ikke underligt, for bordtennis er en sport, der ikke er “meget show i”. Og IKKE spørge, hvem der er mest populær. Man forestiller sig, hvordan det gibber i “leje”læseren. Så er det boligejernes formuer, som trækkes i vejret. Men risikoen er til stede. Ergo har vores undersøgelse nu vist, at befolkningen klart peger på flygtninge- og indvandrerpolitik som vigtigst. Det gør YouGov da også i deres ministermålinger. Ikke fordi de læser analysen fra DST. Faktisk så gør DST selv fint rede for dette længere nede i deres analyse. Priming kan defineres som “an implicit memory effect in which exposure to a stimulus influences a response to a later stimulus”. Som sagt er fordelingerne fiktive. Rapporten fra Institut for Lykkeforskning gjorde heller ikke. Hvor meget ved vi ikke noget om. Hvad der åbenlyst er en voldsom stramning. Det har jeg skrevet en klumme om på DMJX Valgcenter. Hvis du skal “kunne selv”, kræver det naturligvis mere end at læse denne bog. Vi ved ikke, hvordan det havde set ud, hvis Concito havde begrænset sig til tre krydser. Der kan være mange andre faktorer, som dekomponeringsmodellen ikke tager højde for. Det er gennemsnitsformuen til gengæld ikke. Modellen viser, at variablene indkomst, alder og uddannelsesmæssig baggrund kan forklare cirka halvdelen af formuegabet.

Lav nemt en billig fotobog online - Lyn hurtig levering

. Mange danske journalister er eksperter i meningsmålinger og kan på et øjeblik vurdere, om en ny måling ser ”underlig” ud; om der er tale om et ekstremt resultat. Vi vælger bare at kigge på to forskellige udsnit af disse personers politiske præferencer. Årsagssammenhæng, Formidling af undersøgelser Ny undersøgelse: Denne sport synes danske unge er MINDST sexet. Baggrunden var en netop udkommet analyse fra Danmarks Statistik med titlen: ““. Med andre ord: Boligejere og lejere er generelt nogle lidt forskellige typer. Men vi kan i det mindste være opmærksomme på problemstillingen. Det kan potentielt skævvride undersøgelsens resultater. Formuen i fast ejendom er kun den største komponent, hvis man ser bort fra husstandenes gæld. Dermed fremstår forskellen på ejere og lejere kunstigt stor. Og nogle lidt – overraskende – valg. For det andet giver man ikke svarpersonerne det samme antal krydser at sætte. Og det gør en verden til forskel. Nyhedsartiklerne om eksperimentet gav ikke svar på spørgsmålene. Ergo har vores undersøgelse nu vist, at befolkningen peger på de to områder som lige vigtige. Men “danskernes foretrukne temaer” og “de vigtigste politikområder” havde formentlig set anderledes ud. DST Analyse nuancerer selv delvist dette indtryk i deres analyse. Det betyder, at de trækker gennemsnitsformuen gevaldigt i vejret. Concito lader svarpersonerne sætte fem krydser, mens Berlingske lader sine svarpersoner sætte tre krydser. Concito taler om “danskernes foretrukne valgtema”. Her er den lidt længere – og lidt mere nørdede – version. Men man bør tjekke, om resultaterne understøttes af anden anerkendt forskning. … en tilbagegang der lige akkurat er større end den statistiske usikkerhed og derfor er signifikant”. Er der frafald, kan det være med til at skævvride undersøgelsen og gøre den ikke-repræsentativ. Men måske læser de mediernes gengivelse af konklusionerne. hvordan du finder supplerende tal hos Danmarks Statistik, du tester for spuriøse sammenhænge, du korrigerer fra løbende til faste priser, eller du beregner statistisk usikkerhed ved meningsmålinger. Lejere kan fx være studerende eller yngre mennesker, som endnu ikke har nået at spare op, eller bare mennesker med lav indkomst. Hvis det sker, er der problemer med den eksterne validitet. Mens deres respektive partnere svarer, at det er dybt usexet. måden, spørgeskemaet er bygget op. Disse valg er i høj grad subjektive, hvor velbegrundede og velargumenterede de end måtte fremstå – og leder til forskellige resultater. Vestjysk Bank – Se dine lånemuligheder i dag I Fair-laan.dk. Årsagssammenhæng, Formidling af undersøgelser, Ikke kategoriseret, Meningsmålinger, Repræsentativitet, Spørgeteknik, statistisk sammenhæng, Statistisk usikkerhed. Det kræver fagekspertise hos den enkelte journalist. Lad os antage, at de superrige danskere er boligejere. Og det var jo egentlig alt sammen relevante opklarende journalistiske spørgsmål. Lad os lige kaste et nærmere blik på undersøgelsen fra DST Analyse. Og forholde sig til metodevalgene.. Men det er forkert – ud fra DSTs egne tal. Men i praksis er det det, der sker. I denne blog viser vi dig, hvordan du finder den billigste og bedste kassekredit til lige netop dine behov. Som læser efterlades man umiddelbart med det indtryk, at boligejerskab er nøglen til formuenhed. Og det har de haft godt af. Det er derfor velegnet til manipulation og børnelærdom inden for marketing og salg. Ja, det giver faktisk to radikalt forskellige nyhedshistorier. DST Analyse skriver, at “Formue i fast ejendom er den største komponent i husholdningernes formue”.

I denne søde juletid - Danske julesange - Børnesange.

. Lad mig illustrere pointen med to fiktive holdningsfordelinger, jeg har opfundet til lejligheden: Tag et godt kig på de to fordelinger. Det er bestemt ikke sikkert, at Concito gør det med intention om at manipulere resultatet. Røde kort til sorte spillere Data kan analyseres statistisk på mange forskellige måder! Forskere skal med andre ord træffe nogle metodevalg, som er styrende for deres statistiske analyser og i sidste ende for de resultater, de offentliggør. Den rummer nemlig en række spændende metodiske dilemmaer

Kommentarer