Hvordan får du mere i indtægt?

Derfor bør du ikke kun kende, men også forstå reglerne, hvis du vil have den bedste mulighed for at blive gældfri med en gældssanering. Hos os er det gratis at få en gældssamtale. Vi gennemser det endelige gældssaneringsforslag for at sikre, at det er korrekt. Du har ikke faste bolig eller indtægtforhold. Det er desuden kendt, at der er forskellige retningslinjer for, hvornår der tildeles gældssanering i de forskellige dele af landet. De fleste ansøgninger bliver forhåndsafvist på grund af fejl og mangler. Reglerne og retningslinjerne, der afgør om du kan få gældssanering, ændrer sig hele tiden. Du får de allerbedste muligheder for at komme bekymringsfrit gennem din gældssaneringssag. Lån 60.000 kr.. Få professionel hjælp til din gældssaneringsansøgning Hvis ikke du kan få gældssanering nu, kan du vente til senere. Kontakt os for en gratis og uforpligtende gældssamtale, hvor vi fortæller dig, hvordan vi kan gøre dig gældfri. Og beløbet du skal tilbagebetale vil stort set altid være mindre end det den enkelte kreditorer vil forlange. Du har herved pådraget dig gæld i form af bøde og erstatning. Jeg fik rigtig meget ud af mit kundeforhold til DinGæld. Derudover er der alle de øvrige spørgsmål, som skifterettens medhjælper stiller til din sag, når gældssaneringssagen behandles. Du har ikke afdraget på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det Forklaring: Hvad der er “rimeligt”, kan beregnes ud fra gældssaneringsbekendtgørelsen. Det er dog bedre at have stiftet gæld for at overleve end at rejse og feste for. Hvis du har håbløs gæld, kan skifteretten bestemme, at du kun skal betale et rimeligt beløb tilbage over en årrække. Selv hvis du ikke kan få gældssanering nu, kan vi sørge for, at du får det senere eller bliver gældfri på anden vis. Du sælger din bil og indbetaler pengene på din pensionsopsparing. Vores tilgang Afkast og investering Ansvarlighed Publikationer om ansvarlighed Det er medlemmerne, der ejer MP Pension og har indflydelse på udviklingen af pensionskassen. Du har haft rimelig mulighed for at afdrage på gæld, men først når du bliver pensionist, søger du om gældssanering. Vi har hjulpet tusindvis af danskere med at blive gældfri via en gældssanering. Tag testen Eller du kan læse videre på denne side. Uanset om du ikke opfylder alle kriterier, har fået afslag på gældssanering eller er i tvivl, om gældssanering er den rette løsning for dig, så kan vi med lidt information om din situation hjælpe dig videre. kontanthjælp alligevel har fået gældssanering. Tryghed, tillid og god service – men det bedste er dog, at jeg har fået en gældssanering. Så kan du finde ud af, om vi kan hjælpe dig med en gældssanering eller finde en måske endnu bedre måde for dig til at blive gældfri på – én gang for alle. Bestil en gratis samtale om din gæld, og få en erfaren gældsrådgiver til at forklare hvordan du bliver gældfri – Kom i gang her. Bliver ens ansøgning godkendt, starter en længere proces, hvor skifterettens advokat udspørger dig om alle relevante forhold i netop din gældssaneringssag. Skifteretten vil netop sørge for, at det beløb du skal betale, er rimeligt og realistisk. Der er dog ingen garantier for at en gældssanering bliver accepteret eller afslået af skifteretten. Ekspertråd: Har du forbrugsgæld, er det ikke en afslagsårsag. Du bliver rådgivet og vejledt igennem hele processen, og du har mulighed for at stille tvivlsspørgsmål til en rådgiver, der kun varetager dine interesser. Ny gæld er desuden typisk en afslagsårsag i sig selv. Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender Forklaring: Hvis det er selvforskyldt, at du er kommet i gældsproblemer, eller hvis du har stiftet gæld på et tidspunkt i dit liv, hvor du ikke kunne tilbagebetale, kan du få afslag. Du har stiftet gæld på grund af strafbare forhold eller erstatningspådragende forhold Forklaring: Af etiske årsager vil sådan en gæld være sværere at få saneret væk. Det skyldes, at under en gældssaneringssag vurderes din økonomiske situation som en helhed. Du har forskudsregistreret din indkomst for lavt, mangler at betale børnebidrag eller mangler at betale moms og A-skat i forbindelse med konkursramt virksomhed. Derfor kan der være forhold i netop din situation, der gør gældssanering muligt, selvom du ikke opfylder alle reglerne. Nogle steder er det kun hver femte ansøgning, der ender med at gælden bliver saneret væk. Du kan tage vores test, og se om du kan få gældssanering. Der er mange andre regler, som skal opfyldes – nogle af dem står i loven, og andre er skøn og ”tommelfingerregler”. Du er lige blevet skilt, og huset er endnu ikke solgt. Kender du derfor reglerne og processen, når du søger, står du derfor klart stærkere og har de allerbedste muligheder for at opnå gældssanering. Du er blevet dømt for socialt bedrageri, skyldnersvig eller grov vold. Vi sætter os ind i sagen, så ansøgningen bliver korrekt, og vi “klæder dig på”, så du let kan besvare skifterettens uddybende spørgsmål. Lad os undersøge om gældssanering er muligt for dig. Så selvom du ikke opfylder alle reglerne til gældssanering, kan der alligevel være forhold i netop din situation, der gør gældssanering muligt. Omvendt kan du have betalt mere end nødvendigt, da du har ret til et vis rådighedsbeløb afhængigt af hustandens størrelse og sammensætning. Du har fået nyt arbejde og kender endnu ikke din fremtidige lønindkomst. Loven er svær at forstå, så vi har omskrevet den og forklaret den. Uanset om du tror, du kan få gældssanering eller ej, er du velkommen til at kontakte os. Med DinGæld får du en erfaren rådgiver, der kender og forstår reglerne, så du undgår lovens og rettens faldgruber. Ekspertråd: Ovenstående kan også gøre sig gældende, hvis det vurderes, at du ikke med rimelighed kan få det til at hænge sammen i familien. Skifteretten kan også give dig en “nulsanering”, hvor du ikke skal betale noget tilbage overhovedet – det vil sige, at du bliver gældfri fra den ene dag til den anden. Du bliver grundigt forberedt til mødet i skifteretten. Så gældssanering er ikke altid udelukket, selvom du ikke lever op til alle reglerne. Du har ikke med rimelighed forsøgt at betale din gæld tilbage. Ekspertråd: Er du kontanthjælpsmodtager, vil mange fortælle dig, at du ikke kan få gældssanering – det kan du som udgangspunkt heller ikke, medmindre du kan sandsynliggøre, at du ikke finder arbejde i den nærmeste fremtid. Kommer der ny gæld efter sagen indledes, vil dine eksisterende kreditorer i princippet være dem, der betaler. Du har taget et nyt lån for at afdrage på en gammel gæld – velvidende at du ikke ville kunne overholde det nye lån. fortæller også, hvad du som minimum burde have afdraget for at have vist “nok velvilje” for at undgå afslag på gældssanering. En gældssanering skal lede til en varig forbedring af dine økonomiske forpligtelser Det vil sige, at du efter en gældssanering selv skal kunne overholde dine forpligtelser – eksempelvis et børnebidrag – uden at være nødsaget til at stifte ny gæld. DinGæld kan hjælpe dig med at holde styr på reglerne, så du minimerer risikoen for afslag. Du optager ny gæld ved en låneudbyder. Disse har til formål at belyse tvivl, som skifteretten måtte have, så de kan foretage en vurdering af, om du skal have en gældssanering. Opsparing Forsikring Din situation Rådgivning Indbetal ekstra Overfør din pension Forrentning af pension Sundhedsordning PensionsWiki Vores vision er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag. Er du senere blevet fyret, anses det ikke som ”selvforskyldt” gældspådragelse. Alle kreditorer skal have et afdrag eller beløb, der svarer til gældens forholdsvise størrelse. Det er i langt de fleste tilfælde den bedste måde at blive gældfri på. Har du ikke haft dit aktuelle rådighedsbeløb førhen, fordi du har afdraget for meget af på din gæld, kan du se frem til et mindre afdrag og mere at leve for, hvis du får tildelt gældssanering. Hos DinGæld oplever vi endda, at vores kunder er blevet opfordret til at søge gældssanering af fogedretsdommere, erfarne bankfolk og revisorer, selvom de langt fra opfylder reglerne. Skifteretten afgør, om du kan få gældssanering Skifteretten får mange ansøgninger om gældssanering dagligt. Det kræver derfor indsigt i reglerne og skifterettens behandling af gældssaneringssagen, for at du får de bedst tænkelige muligheder for at få gældssanering. Leder du efter et kviklån til at finansiere din næste ferie, et nyt køleskab eller noget helt tredje?. Ekspertråd: Husk, at forfordeling af en eller flere kreditorer kan lede til afslag på gældssanering. Kontakt os og hør nærmere. Det er dog vigtigt, at du i mellemtiden forsøger at afvikle din gæld i et “rimeligt omfang”, da du ellers kan få afslag. Du har en god indtægt, og du har brugt den til at forsøde dit eget liv, mens du ikke har betalt af på din gæld.. Der findes ikke nogen helt sikker “opskrift” på, hvordan man får gældssanering. Det er samtidig et væsentligt del i beregningen af, hvad du skal tilbagebetale til dine kreditorer.

Min Kompetencemappe

. Omvendt kan der være forhold i din situation, der gør en gældssanering muligt, på trods af du ikke opfylder alle reglerne. 😉 Kirsten Jensen Hvis gældssanering ikke er relevant for dig, eller du har fået afslag på gældssanering, kan vi sagtens hjælpe dig videre. Du meddeler arveafkald, mens du har gæld. forholdsvist i blandt alle dine kreditorer afhængigt af deres respektive gældsposters størrelse, da du ellers kan have forfordelt en eller flere kreditorer, hvilket også kan lede til afslag. Du modtager kontanthjælp, dagpenge eller anden ”midlertidig” ydelse. Vi har en løsning til dig, der ikke kan få gældssanering nu, men som gerne vil være gældfri snarest muligt. Rådighedsbeløb og satser for gældssanering Rådighedsbeløbet er en meget vigtig del af en gældssanering. Der er dog en del regler, der skal være opfyldt, når du søger – herunder at din gæld skal være ”håbløs”, og at en gældssanering skal lede til en varig forbedring af dine økonomiske forpligtelser. Du får udarbejdet en professionel og fejlfri ansøgning til skifteretten. Vi beregner og forbereder et realistisk gældssaneringsforslag til dig.

WebHELP: forsikring mod digital mobning og overgreb – mobning på sociale medier og nettet | Call me

. Hvordan får du mere i indtægt. Du har stiftet ny gæld, efter din gældssaneringssag er indledt Forklaring: Alt gæld skal inkluderes i det endelige saneringsforslag. Du pådrager dig gæld i form af restancer ved SKAT – herunder ubetalt børnebidrag eller restskat. Bemærk dog, at folk på bl.a. Din gæld er ikke gammel nok. Første lån gratis. Selvom du opfylder alle kriterier på papiret, kan du komme til at “spænde ben” for dig selv ved at fejlinformere skifteretten.

Det er derimod skifteretten der afgør det. Har du stiftet forbrugsgæld, er det desuden bedre at have stiftet gælden på et tidspunkt, hvor din økonomi kunne bære det. Du har fået udbetalt din kapitalpension, og du bruger pengene på en rejse med din familie i stedet for at betale af på din gæld. Det er dog langt fra alle, der får tildelt gældssanering. Vi undersøger din sag for styrker og svagheder, så du er velforberedt, når skifterettens medhjælper udspørger dig. Der vil dog blive lagt vægt på, hvor grov forseelsen er, den dertilhørende gælds størrelse og alder samt resocialiseringsforhold. Kom i gang nu! Alt fra GRATIS versionen Fuldautomatisk lønkørsel Freelancere Lønsedler via e-Boks Medarbejder-app kr. Det er det beløb, som du og din familie har at leve for under en gældssanering. Får du gældssanering vil du også typisk opleve et meget højere rådighedsbeløb, som du og din familie har til de fornødne udgifter. Hos DinGæld hjælper vi dagligt folk med at søge gældssanering. Få professionel hjælp til din gældssaneringsansøgning De mest almindelige afslagsårsager er: Din gæld er ikke håbløs nok. Du har indrettet dig med henblik på gældssanering Forklaring: Du foretager handlinger, før du søger gældssanering, som gør, at kreditorerne får mindre tilbagebetalt under gældssaneringen. Du kommer i gang ved at bestille en gratis gældssamtale her. Der er derfor kommet mange misforståelser, myter og fejlfortolkninger af loven, som gør det endnu sværere for dig at gennemskue. Har du betalt væsentligt mindre end det, eller har du modtaget større pengebeløb, som du ikke har brugt på din gæld, kan du få afslag på gældssanering. Få gældssanering og større rådighedsbeløb til dig selv – Lad os hjælpe dig. Der findes masser af tidligere sager, hvor folk har fået gældssanering, selvom de ikke opfyldte alle reglerne

Kommentarer