Få råd til julen i år

– Det er i forvejen blandt vores medlemmer, at der er størst forskel på lønnen mellem offentligt og privatansatte i samme stilling, forklarer Lars Qvistgaard. Stemningen blandt de allierede fagforbund er dårlig, men alle er enige om, at man nu må fortsætte og forsøge at lande en samlet aftale. – Vi er stadig optimistiske, siger Nina Palesa Bonde. - Jeg tror simpelthen, at det ville gøre sorgen endnu større at hygge om de andre børn i familien med gaver, kram, sang og kærlighed, når ikke jeg kunne dele oplevelsen med mine børn også, forklarer Cana Buttenschøn. Der var ingen forhandling overhovedet, og da vi ikke ville underskrive, blev vi lockoutet Anders Bondo Christensen – Vi blev præsenteret for en aftale, vi bare skulle underskrive. Der var ingen forhandling overhovedet, og da vi ikke ville underskrive, blev vi lockoutet. Med den nye aftale var det op til ledelsen, om lærerne skulle have forberedelsestid, og nu kunne arbejdstiden principielt ændres fra dag til dag, ligesom afspadsering af overarbejde kunne udskydes op til et år. Foto: Philip Davali Derfor har FOA altid foreslået, at man ved lønforhandlingerne også vedtog puljer til lavtløn. Derfor tager en samlet fagbevægelse det skridt at aflyse de første møder om en ny overenskomst i januar. FOA får opbakning til lavtlønspuljen og bakker til gengæld op om Akademikernes spisepause. Derfor er det så ærgerligt, at du ikke holdt fast, og at LO ikke holdt fast til det sidste.

Misbrugsbehandling - Solrød Kommune

. Med Marmorkirken i baggrunden kigger Dennis Kristensen ind i kameraet og siger om nattens delforlig: – Jeg tror, når røgen lægger sig, vil de fleste sige, det var nu ikke så ringe. Og det kan betyde, at du nogle gange må være lidt tapper for dine børns skyld, forklarer familievejlederen.  Sådan fejrer Buttenschøn jul i år For Cana Buttenschøns vedkommende er hendes fravalg det mest oplagte valg i år. Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, siger i BT, at hun er skuffet over, hvordan natten forløb. Det sender et positivt signal. Hvis ikke vi slog ring om lærerne, risikerede vi, at det kunne ske for os andre på samme måde, siger Dennis Kristensen. Nogle timer senere bliver Mona Striib valgt som ny formand. Det bør man overveje at gøre i stedet for at holde 'dobbeltjul' for sine børn, anbefaler hun. Aftaleteksten skal skrives færdig. Det er væsentlig mere end det loft, Akademikerne oprindelig har krævet. Hun er hæs efter at have råbt i ugevis. Konkret kritiserer mange dem for at efterlade lærerne på perronen. – Vi har haft nogle ikke særligt frugtbare uenigheder, og vi vurderede, at det ville være klogt at forsøge at fjerne dem, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. – Tak for kampen, det var jo hurtigt og nemt overstået, griner Dennis Kristensen ironisk, da han sætter sig overfor den regionale chefforhandler, Anders Kühnau. På Facebook er der kollektiv storm mod Dennis Kristensen og FOA for at svigte lærerne og løbe fra sammenholdet. KL kan se, at der kommer til at mangle titusindvis af medarbejdere i omsorgsfagene, hvis ikke der gøres noget. – Vi udbygger konsekvent uligheden, fordi de højtlønnede får mest i kroner og øre, når der er lønforhandling, siger FOAs nye formand, Mona Striib.

Glæden ved at give: Sådan får du råd til julen, lækre.

. For FOA har kravet om en pulje til lavtløn været undervejs længe. Det afviser lærerformand Anders Bondo Christensen i dag. Københavnske studerende står i et dilemma: lån eller studiejob. Men i år kan det ikke lade sig gøre. Dennis Kristensen forsøger i medierne at argumentere for, at der stadig er fuld opbakning til lærerne. Den primære uenighed har handlet om, hvorvidt de lavest lønnede skulle hæves i forhold til deres bedre lønnede kolleger i det offentlige. I første omgang handler det om at skabe enighed blandt de fag, der organiserer omsorgsmedarbejdere. Få råd til julen i år. Pas godt på medlemmerne, og pas ikke mindst på fællesskabet.« Delforliget svækker ikke lærerne Kritikken mod LO-forbundene handler om, at de nu går enegang. Hos hende er juleaften aflyst. Det fælles pres virker så langt, at KL og Danmarks Lærerforening i løbet af januar faktisk forholder sig til konkrete elementer i en arbejdstidsaftale. Tilbage i Forligsinstitutionen sidder LO-gruppen alene tilbage. – Delforliget svækkede ikke vores forhandlingsposition omkring arbejdstiden, forklarer Anders Bondo Christensen. LO’s forhandlere ligner nogle, der ikke har sovet i flere døgn. Udviklingen i forbrugslån – det er sket mange ting de seneste år!. Indtil nu er LO’s forhandlere blevet tiljublet. Julegaver, juletræ, julemad og julehygge. Traditionelt har BUPL og Sundhedskartellet arbejdet for puljer til ligeløn, men ikke støttet puljer til lavtløn. – Men jo desværre kun for LO-grupperne. Ud over lærernes arbejdstid så var et centralt omdrejningspunkt i aftalen, hvordan det lykkedes FOA og Akademikerne at finde hinanden. Giv ikke begrænsende gaver Undgå at give gaver, som kun må blive hos dig. Fællesskabet kunne måske lige have rakt til det sidste, så ikke bare jeres spisepause blev reddet, men alles spisepause blev reddet. Det var historisk, at vi nåede frem til et fælles forslag om en pulje for lige- og lavtløn Dennis Kristensen Omvendt roser Dennis Kristensen Akademikerne og er glad for, at det er lykkedes at få dem med. For Cana Buttenschøn er ikke den eneste, der står med problematikken juleaften, lyder det. Hvis forskellen mellem juristens løn i staten og i det private bliver for stor, så flygter folk fra det offentlige, og man risikerer at miste kvalificerede medarbejdere. Han argumenterer, at forliget vil lægge maksimalt pres på det kommunale område. På gulvet ligger tomme hvide papbrikker med vand. – Selvfølgelig har vi et lavtlønsproblem. – Vi er faktisk enige om alt andet end spisepausen, hvor nogen har brug for større betryggelse. Samme dag holder forbundet kongres i Odense, hvor det hele tiden har været planen, at han skulle gå af. Spyttet i hovedet Dagen efter bryder helvede ud. I entreen til Forligsinstitutionen sidder en flok journalister og venter. Derefter rejser de sig, og på to lange rækker passerer de hinanden som til en fodboldkamp og giver hånd til modstanderholdet.

Vi blev præsenteret for en aftale, vi bare skulle underskrive. – Det er den første forudsætning for, at der overhovedet er udsigt til at lande en aftale. Jeg håber, KL og Moderniseringsstyrelsen nu forstår, vi mener det alvorligt. Nu skal lærerne have den arbejdstidsaftale. Kludetæppet er vævet på kryds og tværs. Tidligere allierede er rasende på hinanden. I stedet rejser Cana Buttenschøn og kæresten til Amsterdam og spiser god middag og har kærestetid sammen. Det var meningen, at han skulle stå foran forligsen, men med udsigten til vrede demonstranter rykker FOAs pressechef den direkte transmission op på tagterrassen af Forligsinstitutionen. Dommerfuldmægtig Nina Palesa Bonde fra DJØF er kravlet i en sovepose. Derefter går han sammen med daværende sektorformand Karen Stæhr fra FOA ud på gaden. Få råd til julen i år. Det er blevet sen aften, på gaden sidder nogle få faglige aktivister. Solidaritetspagten opstår I Forligsinstitutionen fortsætter forhandlinger om de resterende områder: Kommuner, stat og de, der mangler i regionerne. I år har hun valgt, at julen skal være helt anderledes. De ville ikke betale for at få spisepausen ind i overenskomsten, og vi ville ikke risikere en konflikt for det alene, forklarer Dennis Kristensen efterfølgende. De har brug for at vide, at du også får en god jul. Hele eftermiddagen og aftenen forsøger fagbevægelsen at lande en fælles aftale på det regionale område. Hos GoKredit kan du låne til akkurat det, som du står og mangler.. På et skilt står der »Dennis Krystersen«. Og det er ikke til forhandling Dennis Kristensen – Jeg håber, KL og Moderniseringsstyrelsen nu forstår, vi mener det alvorligt. de fortsatte overenskomstforhandlinger er han nødt til at blive i København. Da kludetæppet endelig er lagt til rette, og forbundene ser ud til at være blevet enige, sker noget overraskende. Koordiner gaverne Tal med barnets anden forælder om en koordinering af julegaver, og fordel det imellem jer. I fem måneder har han forhandlet med formand for lærerne, Anders Bondo, om en ny arbejdstidsaftale, uden at de er blevet enige. FOA har altid argumenteret, at det forværrer uligheden at forhandle lønstigninger i procent, sådan som det er normalen at gøre i dag. Faktisk er det en rigtig god idé, at man passer på sig selv - for børnenes skyld, lyder det. Der må man føle efter med sine børn, slutter Lola Jensen. Anni Pilgaard afbryder: – Præcis, derfor skulle I have holdt til det sidste. Nemlig at fagbevægelsen ikke starter overenskomstforhandlingerne, før lærerne er i gang med reelle forhandlinger om deres arbejdstid.

Fem gode råd til at undgå konflikter i julen |

. Alligevel mener mange, at FOA og Dennis Kristensen har svigtet lærerne ved at lukke aftalen på det regionale område. Det er fællesskabet, der har gjort, at den her aftale kunne komme helt i hus. Næste skridt handler om at få forbundene i FTF til at bakke op. – Det var en bananrepublik værdig, siger Anders Bondo Christensen. Der er mange, der lige skal strø lidt malurt i bægeret og sige: "Ja, jeg er jo alene", og det skal børnene ikke høre. – Ej nu må du holde op, nu bliver jeg vred, siger Dennis Kristensen, og lidt efter forlader han interviewet og går ind i forligsen. Uden at gå for meget i detaljer siger han: – Der er ikke lige indgået nogen aftaler endnu. – Regeringen nappede pengene fra lærerne, før overenskomstforhandlingerne overhovedet var startet. Forliget på det regionale område har ikke direkte indflydelse på det kommunale, hvor lærernes arbejdstid forhandles. Pludselig er det arbejdsgiverne, der hjælper FOA med det, som traditionelt har været FOAs dagsorden. Nu skal han i stedet holde sin afskedstale til kongressen via et direkte tv-link. Dennis Kristensen virker irriteret: – Du er så centralt placeret i Dansk Sygeplejeråd, så du har fuldstændigt styr på, at det var jer, der rejste jer og gik. På den direkte forbindelse takker Dennis Kristensen af: »Pas godt på hinanden. Folketinget vedtog efterfølgende en lov, der stort set var identisk med det forslag, lærerne havde nægtet at underskrive. Formand for socialpædagogerne Benny Andersen har hjemme fået en hundelort i postkassen, og Bodil Otto bliver spyttet i hovedet, da hun skal gennem demonstranterne for at komme ind i Forligsinstitutionen. Stemningen foran Forligsinstitutionen er ikke god. – Det er ikke den løsning, vi gik efter, men en konflikt og et lovindgreb havde ikke stillet os bedre, og så var kommissionen at foretrække, forklarer Anders Bondo Christensen. En gave til dit barn tilhører dit barn og bør derfor også være noget, som dit barn bestemmer over Afsæt tid til ro Vær opmærksom på, at børn også har brug for bare at slappe af i julen og hygge sig med sine gaver. Og ifølge familievejleder Lola Jensen møder hun mange forældre, der oplever, at alenetiden i julen er svær. Det lykkes at mødes Solidaritetspagten et udtryk for en nøje afstemt handel de enkelte forbund imellem. – Vi fik tilbudt lidt glasur. - Vis og fortæl dem, at: "Jeg klarer mig, og jeg kan ikke ønske mig noget bedre end at vide, at du hygger dig med mor". - Det kan nemlig være slidsomt for børnene, og det kan tage noget af 'magien' ud af det, der skal begejstre. Lærernes formand bekræfter, at opbakningen var intakt, når han efterfølgende ser tilbage. Derfor har hun stor forståelse for, at man holder julen på en alternativ måde, som Cana Buttenschøn gør. Derefter beslutter fagforbundene at starte de generelle overenskomstforhandlinger. Den fortælling forsvinder i dagene omkring forliget, og da Politiken opsummerer forløbet, beskriver dagbladet, hvordan det var delforligets skyld, at lærerne ikke fik en arbejdstidsaftale og måtte nøjes med en kommission.

Arbejdstid for dig i butik, kontor eller lager i.

. Sådan er opfattelsen blandt mange af de faglige aktivister den morgen. Anders Bondo Christensen var irriteret over delforliget, fordi det skabte uro internt, og for ham at se var unødvendigt, men det havde ingen indflydelse på den aftale, lærerne endte med at indgå med KL. Det var egentlig meningen, at Dennis Kristensen skulle have været tilstede på kongressen i Odense, men pga. For Akademikerne handler lønspørgsmålet om at forsvare lønningerne blandt deres medlemmer, så forskellen mellem offentligt og privatansatte ikke bliver for stor. Foran Forligsinstitutionen får chefforhandler for Kommunernes Landsforening Michael Ziegler, en kop kaffe. Da kravene til overenskomstforhandlingerne udtages, foreslår arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening nemlig en rekrutteringspulje på en halv milliard kroner til omsorgsfagene. Hvis man kan mærke, at man bliver for sørgelig af at være sammen med resten af familien, så er det en god ide at trække sig. Det småregner, og nogle få aktivister holder stand. – Det var historisk, at vi nåede frem til et fælles forslag om en pulje for lige- og lavtløn, siger han. Spørg dit barn Tal med dit barn om julen, og hvilke traditioner der er vigtige for ham/hende. I månedsvis forhandler Anders Bondo Christensen med chefforhandler for KL, Michael Ziegler, men der kommer ikke noget ud af det. Julehyggen gemmer de til første juledag, hvor de kan være sammen med hendes to børn. Dansk Socialrådgiverforening er medlem af FTF, men meddeler på telefonen, at man alligevel gerne vil tilslutte sig det forlig, der nu ligger på bordet. Dennis Kristensen bliver tegnet i karikatur i landsdækkende aviser for at være ham, der løb med pengene og brød solidaritetspagten. Politiken skriver, at aftalen »lagde sammenholdet i ruiner«, og DR skriver »LO udløser granatchok i musketereden«. Vi har haft nogle ikke særligt frugtbare uenigheder, og vi vurderede, at det ville være klogt at forsøge at fjerne dem Lars Qvistgaard I årevis har de to forbund nedlagt veto mod hinandens krav. – Lærerne var tidligere blevet pillet ud og havde fået særskilt bøllebank.   De lavtlønnede i fokus Solidaritetspagten var som et kludetæppe af de forskellige forbunds særinteresser. Lærerne får opbakning til arbejdstid og lader være at nedlægge veto mod en pulje til ligeløn. Vi kunne ikke få dem til at blive. – Vi har lavet et forlig, siger Dennis Kristensen og går over til flokken. – Hvis det bliver til konflikt i kommunerne, så er FOA uden sammenligning det største forbund, og vi står fortsat bag lærernes krav om, at de skal have en aftale, siger han. Foto: Valentina Petrova / Scanpix Denmark. Lidt efter kommer lærernes Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet

Kommentarer