Få desuden en nem og hurtig låneproces samt hurtig udbetaling af dit lån.

A-kasser skal anvende NemRefusion, når de skal indberette oplysninger til brug for kommunens beregning af sygedagpenge og Udbetaling Danmarks beregning af barseldagpenge. Under ’Mere information’ finder du vejledninger til, hvordan du kommer godt i gang med NemRefusion.

Online Dating Råd - Netdating Tips - Online Dating + Facebook

. Adgang til løsningen sker med NemID - enten sit private for selvstændige eller med medarbejdersignatur for medarbejdere - via Virk.dk eller direkte via virksomhedernes løn-, HR- og fraværssystemer.

BOLIGADVOKAT | Få online køberrådgivning i dag | Fra 2.

. I NemRefusion får du en oversigt over de udbetalinger, som kommunen og Udbetaling Danmark har foretaget, og du har også mulighed for at raskmelde dig. Med NemRefusion kan arbejdsgivere og selvstændige søge om syge- og barselsdagpenge samt refusion for løntilskud og fleksjob digitalt.

NemRefusion er gratis at anvende for virksomheder, selvstændige og A-kasser. Desuden hjælper NemRefusion dig med at huske alle de forskellige tidsfrister. Det sidste forudsætter, at A-kassen tilpasser sit fagsystem til NemRefusions snitflader. Lån 2000. Få desuden en nem og hurtig låneproces samt hurtig udbetaling af dit lån. Endelig har virksomheder og selvstændige også adgang til at se status på kommunens sagsbehandling og specifikationen af eventuelle udbetalinger. Virksomheder og selvstændige har også adgang til et venteregister, som automatisk via e-mail og sms kan varsle virksomheden om de mange frister på syge- og barseldagpengeområdet.

Foto På Lærred - Få dine billeder på lærred og.

. Under ’Mere information’ finder du vejledninger til, hvordan du kommer godt i gang med NemRefusion. Det betyder, at A-kassernes medarbejdere skal foretage indberetninger via Virk.dk eller automatisk via A-kassens fagsystem. Tilmeld dig informationsmail Vi sender informationsmails ud, når der er information om eksempelvis ny lovgivning, der påvirker NemRefusion, ændrede snitfladebeskrivelser eller nye versioner af løsningen. Selvstændig Med NemRefusion skal du som selvstændig foretage digitale indberetninger af sygefraværtil kommunen ogbarselsfravær til Udbetaling Danmark

Kommentarer