Den store guide om Swaplån!

Nåletræer og planter med læderagtige blade, fx rododendron, får som regel lov at være i fred. Først forsvinder blomsterne og dernæst rasper sneglene bladene til ukendelighed.  I køkkenhaven går de unge snegles forårsappetit især ud over nye skud og blade på overvintrende grøntsager som sølvbede og bladkål og de sprøde nye asparges. Man kan også bruge en mælkekarton med lidt øl i. Hvis man bruger sneglekorn, mens sneglene er små, skal der meget mindre til for at slå dem ihjel, og de dør hurtigere end voksne snegle.  Vær opmærksom på, at sneglekorn også påvirker andre arter af snegle i haven end dræbersnegle. Nematoderne skal opbevares på køl og bruges inden udløbsdatoen, da det er levende dyr, som dør, hvis de ikke har fået mulighed for at inficere en snegl. Brug dem i fugtigt vejr eller på fugtig jord om morgenen eller om aftenen. Indret haven, så nyttedyrene trives og sneglene lægger æg på steder, hvor du kan finde dem. Salg, anvendelse og opbevaring af disse midler er forbudt i Danmark, men de kan stadig købes i andre lande. Den store guide bygger videre på den enkle guide. Nematoder mod snegle forhandles under navnet Nemaslug. Eller man kan dyrke planter, som sneglene bryder sig mindre om fx røde salater og cikoriesalater frem for icebergsalat.  Man kan også dyrke afgrøder, som ikke ødelægges helt. Sneglene er inaktive, mens det står på, men så snart der kommer fugt, kommer de frem og fortsætter med at æde og lægge æg.  Lange iskolde vintre kan tage livet af nogle snegle, men mange snegle overlever en hård vinter. Den store guide om Swaplån. Når påskeliljer og pinseliljer begynder at blomstre, bliver skaderne mere synlige. Giv udstillerne mulighed for at præsentere deres produkter på den bedst mulige måde. Det er også vigtigt, at der ikke hænger plantedele hen over hegnet, for så skaber man en gangbro for sneglene. I mange haver kan man holde sneglebestanden nede ved at gå en daglig aftentur med saksen og dræbe de snegle, man støder på. Selv i den mest ryddelige have, skal sneglene nok finde steder at gemme sig og lægge æg – i mangel af andre muligheder graver de sig simpelthen ned i jorden. I tørt vejr: Kig på fugtige og skyggefulde steder under planter, krukker, sten, blade og grene.  I fugtigt vejr: Kig overalt i haven, men især i og omkring kompostbunken.  Etabler gode gemme- og æglægningssteder ved fx at lægge brædder eller tagsten ud. Så hvis der er gnavet i vintergækkernes hvide blomster, er det et tegn på, at små dræbersnegle har været på spil.  De små snegle har stor appetit og vokser hurtigt, så snart vejret bliver lunt. Resurs Bank - Lån 300.000 kr. - Svar med det samme.. Sensommer og efterår: Kig efter store snegle, æg og små snegle de samme steder som om sommeren.  Check de gode æglægningssteder, og fjern æg hver uge.  Brug evt. Dræbersnegle i køkkenhaven er et stort problem. Hvis det er et snegleår, kan man evt. Det kan derfor hjælpe at forkultivere planterne og først plante dem ud, når de er blevet store og mere robuste.  Man kan vælge at dyrke afgrøder, som ikke angribes i lige så høj grad, fordi de er høje. I stedet for at drysse sneglekorn ud over hele haven, kan man placere sneglekornene i bånd på tværs af sneglens vandringsruter.. behandle med sneglekorn eller nematoder.  Kig efter snegle især i morgen og aftentimerne, og dræb dem, som du får øje på. Georginer, sommerblomster og mange stauder står højt på sneglenes menukort. For hvert produkt kan man angive et eller flere billeder, en beskrivelse, en pris samt en særlig messepris. Produkterne vises på en seperat liste på samme måde som udstillerne er. En åben kompostbunke eller en bunke rådden icebergsalat vil fx tiltrække mange snegle. Et blomkålshoved kan blive delvist spist og uappetitligt på en nat, og så er er skaden sket. Arten Phasmarhabditis hermaphrodita er godkendt som biologisk bekæmpelsesmiddel mod snegle. Æg, som lægges sent, klækkes i det tidlige forår. Fælles for ølfælder er, at sneglene tiltrækkes af lugten af øl, og at de ikke kan komme ud af fælden igen.  Snegle er omfattet af dyreværnsloven og må ikke aflives ved drukning. Brug ikke salt eller husholdningskemikalier til bekæmpelse. Det blev fx solgt under navnet Mesurol. Man kan også få elektriske hegn, hvor en svag strøm får sneglene til at vende om.  Sneglehegn er forholdsvis dyre, men man kan også selv lave et hegn af et fintmasket insektnet, der bøjes hen over en lægte eller en ståltråd. Fløjlsblomst, , stimulerer sneglenes appetit, så man kan risikere, at der forsvinder endnu mere af de andre planter i haven.  Hostaer med tykke voksbelagte blade bliver ikke ligeså hårdt angrebet som hostasorter med tynde blade. I stedet for at omdanne din have til en gold ørken, kan du udnytte sneglenes forkærlighed for fugtige, skyggefulde gemmesteder til din fordel. Det giver de besøgende mulighed for at søge og filtrere produkterne og ad den vej finde frem til de udstillere, som de finder interessante. Varme og tørre somre kan i nogen grad begrænse dræbersneglenes formering, så der bliver færre snegle den følgende sommer, men selv hedebølger og langvarig tørke udrydder ikke dræbersneglene. Denne nematode er naturligt forekommende i naturen og lever som parasitter på flere arter snegle uden hus. Hvis dele af blomsterne forsvinder, før de visner, tyder det på, at der er mange små dræbersnegle. Hold øje med, om blomsterne på vintergækker og narcisser bliver ædt. nematoder mod små snegle.  Kig efter æg og små snegle. Det er den mest dyrevenlige aflivningsmetode, da sneglene dør med det samme. Man kan også lægge sneglekornene i overdækkede beholdere på de steder i haven, hvor flest snegle holder til. De kryber i skjul og klumper sig sammen, så de nedsætter fordampningen. Riv bladene sammen og læg dem på kompostbunken. At en snegl i ny og næ spiser lidt af havens planter, er til at leve med, men masseforekomster af dræbersnegle kan gøre de fleste haveejere desperate. Udstillerne har i denne guide mulighed for at oprette et antal produkter. Forebyg masseforekomster ved at sætte ind i tide.  Køb ikke sneglegift eller andre bekæmpelsesmidler i udlandet. Man kan derfor nemt forledes til at tro - eller bare håbe, at de ikke vil hærge havens planter i år. Methiocarb er en nervegift, der kan slå mange andre dyr end snegle ihjel. De fleste æg klækkes inden vinteren, og det er især unge snegle, der overvintrer. Ved at indrette en fangstplads i et lidt fugtigt hjørne i haven, kan du tiltrække mange af havens snegle, så det bliver langt lettere at finde og fange sneglene. Check at sneglehegn er helt lukket til, og at der ikke er planter, der vokser op ad hegnet som en bro for sneglene.

Den store guide til pletfjerning -.

. Pindsvinene æder fx kun æg og små snegle, og dræbersneglene formerer sig så hurtigt, så pindsvinene slet ikke kan følge med. De ulækre, slimede snegles hærgen får nogle haveejere til helt at miste lysten til at dyrke grøntsager.  De unge, sprøde spirer er særligt udsatte. Andre haver kan være så plagede af sneglenes hærgen, at det bliver en nærmest uoverkommelig opgave at bekæmpe dem manuelt. Det kan fx være mellem rabarberplanterne, hvor sneglene kan gemme sig om dagen, og salatbedet. Man kan fx dyrke hindbær frem for jordbær og stangbønner frem for buskbønner. Gå en runde i resten af haven, og vend derefter tilbage til fangstpladsen. De blågrønne sorter som ’Bid Daddy’ og ’Blue Moon’ og den lysegrønne ’Sum and Substance’ er blandt de mest robuste overfor snegle.  Blandt stauderne er astilber, dagliljer, storkenæb og pæoner mindre udsat end fx asters, floks, riddersporer og valmuer. Så kan man undgå, at den tiltrækkende lugt vaskes ud, og midlet er effektivt i længere tid. Besøg fangstpladsen om aftenen, tidlig morgen eller på dage med regnvejr.  Klip alle snegle over med en saks, en spade el.lign.

Der findes flere forskellige fabrikater af sneglehegn af metal eller plastik. Man kan fx dyrke bladkål frem for blomkål. De kan så nærmest eksplodere i antal det følgende år. For år tilbage kunne man købe sneglegift med methiocarb som aktivt stof. Der skal kun få plusgrader til, før de små snegle blive aktive og begynder at æde løs af forårsblomsterne.

Boliglån - Bolius – Boligejernes Videncenter

. For at begrænse antallet af æg på utilgængelige steder, kan man indrette æglægningssteder, der er særligt tiltalende for sneglene. nematoder, løbebiller, padder, fugle og mindre pattedyr. Forudsætningen for, at hegnet virker, er, at det er lukket helt til, og at alle snegle inden for hegnet er bekæmpet

Kommentarer